Seminarium 12 september om att lyckas med flytt av träd

Ett femtiotal person samlades den 12 september till seminarium om flytt av stora träd.

Publicerad 21 september 2017

Den 12 september bjöd Trafikverket, Sveriges Lantbruksuniversitet och Göteborgs Stad in till ett öppet seminarium om motiv och metoder för att flytta stora träd med Gary Watson, forskningsledare på Morton Arboretum i Chicago.

Ett femtiotal person samlades för att lyssna och ställa frågor till Gary Watson som är expert på balansen mellan krona och rotsystem i urbana växtmiljöer och vad som krävs för att lyckas med att flytta stora träd i urban miljö.

Att flytta stora träd är idag ett sätt att bevara trädens ekonomiska och kulturella värden – både i Sverige och internationellt. Watson menar att det är en utmaning att flytta stora träd, men inte alls omöjligt.

- Man har flyttat träd i alla tider, säger Gary Watson. De maskiner som används har utvecklats, men egentligen är de grundläggande principerna fortfarande samma. Med rätt kunskap och rätt utrustning kan man flytta de flesta träd.

Läs mer om seminariet på Trafikverkets webbplats.