Ny rapport: Så påverkar arbetsmaskinerna i byggentreprenaderna klimatet

Publicerad 7 september 2017

25 ton drivmedel under 3 800 timmars drift. Det var resultatet av trafikkontorets undersökning om drivmedelsförbrukningen från anläggningsmaskiner i ett ganska typiskt projekt i Göteborgs Stad.

Utsläppen beräknades till 55 ton CO2 vilket motsvarar ungefär 18 flygresresor tur och retur mellan Sverige och Thailand eller 18 dieselbilar med en årlig körsträcka på 1500 mil.

Valet av drivmedel har stor betydelse för klimatpåverkan. Det finns idag diesel på marknaden som till 100 procent baseras på förnyelsebara bränslen. Skulle en sådan diesel användas i entreprenaden skulle utsläppet av CO2 endast blivit nio ton.

Undersökningen gjordes för att trafikkontoret ville ha ökad kunskap i byggentreprenadernas klimatpåverkan, där drivmedelsförbrukning till arbetsmaskiner utgör en väsentlig del.

Målet med pilotprojektet har varit att öka kunskapsnivån och att mäta den verkliga drivmedelsförbrukningen för att kunna synliggöra klimatpåverkan.

Här kan du läsa hela rapporten.