Arbeten vid Ånäsvägen påverkar spårvägstrafiken , pendel- och regiontåg samt fjärrtågen

Illutsration: Trafikverket

Publicerad 14 mars 2018

26 mars påbörjas nästa etapp med spontarbete på Ånäsvägen. Arbetet kommer att pågå dygnet runt och håller på till 15 april.

Trafikverket kommer att utföra spontarbete för att fortsätta förbereda inför framtida byggen.

Arbetet sker dygnet runt mellan 26 mars-2 april, och 13-15 april, i närheten av järnvägs- och spårvägsområdet, se rödmarkerat arbetsområde nedan. Vi följer Naturvårdsverkerts allmänna råd för buller från byggplatser, men störningar kan uppstå.

Arbetet påverkar fjärrtågtrafiken, pendel- och regiontågstrafiken samt spårvägstrafiken i området.