Inkomsttaket för maxtaxan i förskola och fritidshem höjs den 1 januari 2018

Publicerad 29 november 2017

Maxtaxan för förskola, familjedaghem och fritidshem höjs något från och med 1 januari 2018. Från årsskiftet baseras maxtaxan på en sammanlagd inkomst i hushållet på 46 080 kr per månad.