Bli demokratiguide i Biskopsgården!

Publicerad 21 mars 2018

Nu söker Västra Hisingens stadsdelsförvaltning sex demokratiguider som ska jobba för få fler i Biskopsgården att rösta i valet den 9 september. Målet är att öka valdeltagandet för förstagångsröstare och personer med utländsk bakgrund. 26 mars hålls ett informationsmöte för dig som är nyfiken.

Demokratiguiderna ska arbeta uppsökande bland biskopsgårdsborna för att informera om valet och uppmuntra till att rösta, anordna aktiviteter och svarar på frågor om valet.

- Målet är att öka valdeltagandet i Biskopsgården, genom särskilt fokus på förstagångsväljare och utlandsfödda invånare. I de grupperna har röstandet tidigare varit lågt, säger Kicki Jaballah, projektledare Västra Hisingens Stadsdelsförvaltning.

Informationsmöte 26 mars

Den som vill veta mer om demokratiguiderna är välkommen på informationsmöte måndagen den 26 mars kl. 17.00-18.30 på medborgarkontoret på Vårväderstorget 4. Då berättar representanter från Västra Hisingens stadsdelsförvaltning också om det valstärkande arbetet som startar nu och pågår fram till valet.

Demokratibuss och enklare förtidsröstning

Västra Hisingens stadsdelsförvaltning kommer, förutom genom demokratiguiderna, även att synliggöra det demokratiska arbetet genom olika evenemang, en demokratibuss som ska stanna på olika platser i stadsdelen samt en demokratihörna på medborgarkontoret. Det handlar också om att informera om hur man kan förtidsrösta.

Fullmäktigemål att öka inflytandet

Västra Hisingens projekt för valstärkande aktiviteter har sin utgångspunkt i kommunfullmäktiges budget för 2018, där ett av målen är att göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande ska öka. Arbetet ska särskilt inriktas på grupper som vanligtvis inte är aktiva i beslutsprocesser och där valdeltagandet är lågt. Liknande insatser kommer att göras av de andra två stadsdelarna med lägst valdeltagande; Angered och Östra Göteborg.

Fakta om demokratiguiderna

För att bli demokratiguide behöver man vara utåtriktad och samhällsintresserad, bo i Biskopsgården och ha fyllt 18 år. Demokratiguiderna blir timanställda mellan 15 april och 15 september, jobbar ca 30 timmar i månaden, ofta på kvällar och helger.

Sök jobbet på www.goteborg.se/ledigajobb ”Demokratiguider Västra Hisingen”