Varför är det så stökigt runt Centralen?

Publicerad 28 november 2016

Göteborg växer och många stora byggprojekt drar nu igång, inte minst i området runt Centralen. Här byggs bland annat nya Hisingsbron, E45:an överdäckas och bygget av Västlänken förbereds. Den 15 november stängdes påfarten från Centralstationen mot E 45 norrut.

  1. 15/11 stängdes påfarten till E45 av.
    Trafiken leds nu om via rondellen vid Centralen mot Bergslagsgatan.
  2. Det kommer att vara mycket högt tryck på rondellen vid Centralen.
  3. Norra Sjöfarten har endast ett körfält öppet fram till mars 2017.
  4. Nils Ericsonsgatan är avsmalnad.

Byggprojekten påverkar framkomligheten i området, med risk för köer och stillastående trafik. Om du har möjlighet, välj en annan väg genom stan och undvik att köra bil i området, speciellt i rusningstid. Välj gärna att gå, cykla eller åka kollektivt när du ska till området runt Centralen eller Nordstan.

Flera projekt samtidigt

Nedsänkning av riksväg 45. Hisingsbron har börjat byggas. Förberedelser för Västlänken, en ny järnväg under staden. Allt samtidigt. Och allt inom ett begränsat geografiskt område mellan Centralstationen och Göta Älv.

Den 15 november stängs påfarten norrut från Stadstjänaregatan till E 45 mot Hisingen, Angered, Oslo eller Stockholm.

Samtidigt genomför Hisingsbron och Västlänken förberedande arbeten på grund av ledningar som måste läggas om.

Trafiken i området skulle behöva minska med 20 – 25 procent för att inte köer eller stopp ska uppstå.

För att undvika eller lösa akuta problem samarbetar Trafikledningscentralen Trafik Göteborg och trafikkontoret kontinuerligt.

Utvecklat trafiksamarbete

Göteborgs Stad, trafikkontoret, Trafikverket och de olika projekten träffas varje dag för att hantera eventuella övergripande problem i framkomligheten.

De olika projekten påverkar möjligheten att parkera i Göteborgs innerstad. En utvärdering av hur många parkeringsplatser som berörs är på gång och resultatet ska presenteras våren 2017.

Tillsammans med Västtrafik arbetar staden för att bygga ut antalet pendelparkeringar för dem som ska till Göteborg. Det är brist på pendelparkeringar i vissa områden. Det beror ofta på att marken är attraktiv och redan används till andra ändamål.

Ha koll på trafikläget

Håll dig uppdaterad om det aktuella trafikläget och planera din resa med hjälp av www.trafiken.nu/goteborg

På trafiken.nu kan du även planera din cykelresa.

Länkar till projekten

Här kan du läsa mer om Trafikverkets projekt E 45, Lilla Bommen Marieholm

Här kan du läsa mer om Hisingsbron

Här kan du läsa mer om Västsvenska Paketet

Här finner du en sammanställning med länkar till många av de projekten som påverkar eller kommer att påverka trafiken till staden