Vatten- och avloppsarbeten på Smörgatan / Smörkärnegatan

Publicerad 22 mars 2018

Trafikkontoret utför VA-förstärkningsarbeten åt Kretslopp och vatten på Smörgatan och Smörkärnegatan. Trafiken i området kommer att påverkas under denna perioden.

Arbetet utförs för att Wallenstam ska bygga nya lägenheter i området.

Det mesta av arbetet kommer att utföras på Smörkärnegatan men vissa moment kräver arbete även på Smörgatan.

Avstängningar kommer att styra trafiken under denna period.