Spårarbete Drottningtorget

Publicerad 13 april 2018

Delar av spårvagnsspåret på Drottningtorget behöver bytas för att öka säkerheten och framkomligheten i spårvagnstrafiken.

Arbetet kommer att pågå under 3 nätter mellan den 17 – 20 april mellan kl. 20.00 – 06.00.

Bullrande arbete kan förekomma under natten.

Gående och cyklister kommer att ledas förbi arbetsområdet, följ skyltning och anvisning på plats.