Lundbyborna får rösta om nya parken i Kvillebäcken

Publicerad 13 mars 2017

Vilket tema ska den nya parken i Kvillebäcken ha? Det får Lundbyborna nu bestämma. Valet står mellan den lekfulla parken, den aktiva parken eller den gröna parken.

Lundbys medborgarbudget 2017 handlar om den nya stadsdelsparken som ska anläggas i Flunsåsstråket. Medborgarbudgeten är ett samarbete mellan Lundby stadsdelsförvaltning och Park- och naturförvaltningen i Göteborgs Stad. Det finns 4,8 miljoner kronor att utforma parken för.

11–31 mars kommer invånarna att kunna rösta på det tema – lekfull, aktiv eller grönskande – som de vill att den nya parken ska ha.

De tre temana kommer från idéinsamlingsfasen i februari, då invånarna bjöds in till att spela Flunsåsspelet. Flunsåsspelet består av en spelplan som visar parkområdet, där deltagarna kunde placera ut saker och funktioner som de önskar att parken ska innehålla.

Omröstningsfasen

Utifrån idéinsamlingens spelplaner blev det tydligt för projektets landskapsarkitekter vilken grundstruktur den nya parken ska ha. Sedan arbetade de vidare med speldeltagarnas önskemål och tog fram tre övergripande teman. Nu är det dags för invånarna att rösta på sin favorit. Det tema som får flest röster kommer att förverkligas.

Landskapsarkitekterna arbetar utifrån fem kategorier – grönska, vila, lek och spel, mötesplats och motion – som alla finns i parkens grundstruktur. Oavsett vilket tema som vinner kommer delar och innehåll från alla fem kategorier att finnas i parken.

Omröstningen sker på tre olika sätt:

  • Via webben
  • På Träffpunkt Wieselgrensgatan 11
  • Genom Hisingsambassadörer som är ute runtom i Kvillebäcken

Hisingsambassadörerna är unga personer från de tre hisingsstadsdelarna som jobbar med att marknadsföra Ungdomssatsningen Hisingen, stötta andra unga och att uppmuntra till delaktighet och engagemang.

Göteborgs Stad Lundby på Facebook

I samband med att omröstningen startar öppnar Lundby stadsdelsförvaltning en sida på Facebook, där man kan följa parkens utveckling och mycket annat som händer i stadsdelen. Sidan heter Göteborgs Stad Lundby, gilla oss gärna!

Om Flunsåsstråket

Det kommer att hända mycket i Flunsåsstråket de kommande åren, inte bara den nya parken. Idrott- och föreningsförvaltningen anlägger en ny 11-mannaplan med konstgräs, och Lokalförvaltningen bygger först en temporär förskola och sedan en permanent förskola.

Flunsåsstråket sträcker sig från Gustaf Dalénsgatan upp till Flunsåsparken, men de här projekten är koncentrerade till grönområdet mellan Gustaf Dalénsgatan och Bjurslättsskolan. Tidsplan och mer info om de olika projekten finns på goteborg.se/flunsasstraket.