Nytt tekniskt gymnasium byggs på Lindholmen

Direkt innanför entrén öppnar sig ett inomhustorg. Trappan delar sig längs sin väg upp genom huset. Illustration: Tomorrow Arkitekter

Publicerad 2 oktober 2017

Snart byggs den första nya gymnasieskolan sedan 1993 i Göteborg. Från att ha varit utspridda på Lindholmen flyttar elever från fem yrkestekniska gymnasieprogram in i en ny och miljötekniskt avancerad byggnad hösten 2020.

Cirka 1 000 gymnasieelever som pluggar industriteknik, teknik, sjöfart, el och energi, vvs finns idag i olika gamla industrilokaler på Lindholmen. Om tre år samlas de i nya Lindholmens tekniska gymnasium - en häftig byggnad med en tegelhård utsida, sågtandat tak täckt av solceller och en ljus, öppen och flexibelt utrustad insida.

- Detta är ett fantastiskt byggprojekt som med sin avancerade teknik direkt speglar verksamheten och de olika utbildningsprogrammen. Det har varit en lång resa, men nu är vi äntligen i ett läge där vi ska starta byggprojektet mer handgripligen och på en detaljerad nivå, säger Ulrika Videli. Hon är en av byggprojektledarna för nya Lindholmen tekniska gymnasium.

Placeringen blir i det sydvästra hörnet av Lindholmen på det som idag är en parkeringsyta mot vattnet. En bastant kloss som mäter 50 gånger 55 meter och är fem våningar hög. (Se länk nedan)

- Rören, elledningarna, solpanelerna på tak och fasader och andra tekniska installationer kommer att vara fullt synliga så huset blir ett läromedel i sig självt, säger Sven Karlsson, senior projektledare och teknisk rådgivare på lokalförvaltningen.

Lokaler som förändras

Pedagogiska studiemiljöer är ett viktigt bidrag för att bedriva utbildning som passar teknikbranschens krav på snabba förändringar och kompetens.

Direkt innanför entrén öppnar sig byggnaden i ett stort socialt torg. En bred, bruten trätrappa med sittläktare följer eleverna ända upp till översta våningen. Salarna runtom vänder sina glaspartier och balkonger in mot torget och visar vad som försiggår inne i klassrummen.

Den stora vinsten är de funktionsdugliga lokalerna. Det kommer även att finnas stora övningshallar med generös takhöjd där eleverna exempelvis kan svetsa. Lokalerna är flexibla så att de kan byggas om när det behövs.

Fakta

Det första spadtaget för nya Lindholmens tekniska gymnasium (LTG) ska tas strax efter årsskiftet 2018. Skolans verksamhet beräknas starta höstterminen 2020.
Värme och el i lokalerna kommer från solenergi, berg- eller fjärrvärme. Tak, fönsterglas och delar av fasaden innehåller teknik med solhybrider och/eller solceller.