Eldningsförbudet upphävt från 21 augusti

Publicerad 21 augusti 2018

Under senaste dygnen har det regnat och prognosen framåt visar på ytterligare nederbörd. Risken för antändning i skog och mark har därmed minskat.

Kommunerna inom Räddningstjänsten Storgöteborgs område liksom Länsstyrelsen har därför återkallat beslutet om eldningsförbud från den 21 augusti.

Var ytterst försiktig

Trots att riskerna har minskat är det fortfarande mycket torrt i de djupare markskikten. Även om det inte råder eldningsförbud så uppmanar vi till att fortsätta vara mycket försiktig vid hantering av eld utomhus och avråder från all eldning och grillning nära eller direkt på marken.

Vi avråder kraftfullt från att använda engångsgrillar.

Här kan du se en film där insatschef Johan Helsing beskriver varför du fortfarande måste vara försiktig med eld och grillar i skog och mark, trots att det har regnat.

Som alltid är det du som tänder en eld eller grill som är ansvarig. Du ska ha tillräcklig utrustning för att kunna släcka och se till att en brand inte kan spridas.

Skulle vi få en ny period av torka kan eldningsförbud åter införas.