Säkerhetsbeskärning av träd på Haga kyrkoplan

Publicerad 4 juni 2018

Under vecka 25 kommer arborister, på uppdrag av Göteborgs Stad, att beskära 14 träd - lönn och lind - på Haga kyrkoplan. Beskärningen sker enligt ordinarie skötselplan och efter behov.

Döda och skadade grenar, som riskerar att falla av, tas bort (så kallad säkerhetsbeskärning). På ett av träden tas grenar bort för att höja kronan, på grund av att de skymmer skyltar och belysning.

Träd markerade med röda ringar på bilden nedan kommer att säkerhetsbeskäras och på träd markerat med röd triangel kommer kronan att höjas.

De träd som beskärs kommer inte att beröras av bygget av Västlänkens station Haga.