Spår och ledningar ska flyttas på Östra Hamngatan

Publicerad 27 mars 2017

I början av april kommer Trafikverket att påbörja etapp ett av förberedande arbeten på Östra Hamngatan. Etapp ett beräknas att pågå till mitten av maj. Störningar i form av buller kommer att förekomma. Trafikverket kommer att flytta ledningar och spårvagnsspår. Dessutom ska två träd placeras om. Arbetet kommer att genomföras i etapper och hela arbetsperioden beräknas att pågå mellan april till slutet av oktober.

  1. Etapp ett - ledningsomläggningar och flytt av två träd på Östra Hamngatan. Ett träd omlokaliseras permanent och det andra trädet förflyttas tillfälligt och återvänder till samma plats om fyra år. Arbetet i etapp ett beräknas att pågå mellan april och mitten av maj.
  2. Etapp två - vi lägger om ledningar, bygger vändslinga för biltrafiken och flyttar spårvagnsspår på Östra Hamngatan. Etapp två planeras att inledas i slutet av maj och pågår till mitten av september. 19 juni-20 augusti är spårvagnstrafiken avstängd och under den perioden ändrar vi läge på spåren.
  3. Etapp tre - ledningsomläggningar från Östra Hamngatan till Kanaltorget. Arbetsperioden bedöms att börja i september och vara avslutad i slutet av oktober.

För att trafikverket ska kunna lägga om ledningar i etapp ett kommer biltrafiken, gående och cyklister att ledas om.

Biltrafikanter från Sankt Eriksgatan leds om via Torggatan och Klädpressaregatan ut på Östra Hamngatan. Se karta
ovan hur planeringen för biltrafiken, gående och cyklister är under deletapp ett.

I deletapp ett kommer trafikverket företrädesvis att arbeta mellan klockan 07:00-18:00. Mer detaljerad information om deletapp två och tre kommer framöver.