Sommarlovskortet ger barn och unga gratis resor sommaren 2017

Publicerad 7 april 2017

Från den 10 maj skickas sommarlovskorten ut till Göteborgs skolelever. Med sommarlovskortet kan du åka gratis med kollektivtrafiken inom hela Västra Götaland samt Kungsbacka kommun. Kortet gäller hela sommaren, dygnet runt, från den 1 juni till den 31 augusti 2017.

Korten skickas, i de flesta fall, hem till elevens folkbokföringsadress. För att få kortet ska du gå i grundskoleklass 6-9 eller första eller andra året på gymnasiet, vara född 1997 eller senare och vara folkbokförd i Göteborg. Även du som slutar trean men kommer att ha förlängd undervisning i sommar eller under höstterminen kan få ett sommarlovskort.

Kortet gäller enbart sommaren 2017 trots texten jul/sommarlov på kortet.

Vem får sommarlovskort?

För att du ska få ett sommarlovskort ska följande kriterier vara uppfyllda:

 1. du är folkbokförd i Göteborgs kommun
 2. du går i grundskoleklass 6-9 under vårterminen 2017
 3. du går i gymnasiets årskurs 1-2 under vårterminen 2017
 4. du går ut åk 3 på gymnasiet i juni 2017 men ska fortsätta med gymnasiestudier under sommaren eller höstterminen 2017
 5. du är född från och med 1 januari 1997 (gäller inte elev i gymnasiesärskola)
 6. du som är nyinflyttade till och med den 15 juni 2017 (vid behov kontrolleras uppgifterna hos Skatteverket)
 7. du som har skyddad identitet, är papperslös eller asylsökande som stadigvarande bor eller vistas i Göteborg

Om du har färdtjänst och inte kan åka med allmän kollektivtrafik kan du resa med färdtjänst på samma villkor som med sommarlovskort om du kontaktar dem innan du beställer.

Sommarlovskortet är en värdehandling

Om du förlorar kortet efter den 15 juni går det inte att få något nytt kort.

Sommarlovskortet är personligt och får inte säljas vidare eller lånas ut till annan person. Samma regler som gäller för skolkorten gäller också för sommarlovskorten, för mer information kontakta Västtrafik.

Har du redan köpt kortet Fritid 100 dagar?

Om du redan har köpt ett ”Fritid 100 dagar” kan du få det återköpt i Västtrafiks butiker i Göteborg fram till 31 augusti. Fritid 100 dagar-kort som inte börjat gälla återköps för hela priset, 785 kr. Om ditt ”Fritid 100 dagar” har börjat gälla återköps det enligt nedan:

Dag 1-15: (85 %) 665 kr
Dag 16-30: (70 %) 550 kr
Dag 31-60: (40 %) 315 kr
Dag 61-100: 0 kr (0 %) 0 kr

Kontaktpersoner

I den information som följer med sommarlovskortet finns kontaktuppgifter till den stadsdel där du går i skolan eller utbildningsförvaltningen. Du kontaktar dem om du har frågor om sommarlovskortet eller har tappat bort det till och med den 30 juni. Du kan också kontakta Göteborgs Stads kontaktcenter om du har på frågor.

Frågor och svar – sommarlovskort 2017

Vilka får sommarlovskort?

 • eleven ska vara folkbokförd i Göteborgs kommun
 • eleven går i grundskoleklass 6-9 under vårterminen 2017
 • eleven går i gymnasiets årskurs 1-2 under vårterminen 2017
 • eleven går ut åk 3 på gymnasiet i juni 2017 men ska återvända för gymnasiestudier under sommaren eller höstterminen 2017
 • eleven ska vara född från och med 1 januari 1997 (gäller inte elev i gymnasiesärskola)
 • elever som är nyinflyttade t.o.m. den 15 juni 2017 (vid behov kontrolleras uppgifterna hos Skatteverket)
 • elever med skyddad identitet, papperslösa, asylsökande som stadigvarande bor eller vistas i Göteborg

De elever som väljer att avsluta sina studier efter den 11/4 är ändå berättigade till sommarlovskort.

Var och när gäller sommarlovskorten?

Kortet gäller i hela Västra Götaland och i Kungsbacka kommun. Du kan resa dygnet runt med kortet från och med 1 juni till och med 31 augusti.
Kortet gäller enbart sommaren 2017 trots texten jul/sommarlov på kortet.

Jag har inte fått något skolkort

Om du uppfyller kriterierna och hör av dig innan den 15/6 spärrar respektive förvaltning det förlorade kortet och beställer ett nytt till dig som sänds till beställarens adress för att sedan delas ut till eleven. Förloras kortet efter 15 juni går det inte att få något nytt kort.

Jag bor varannan vecka i Göteborg och varannan vecka i en annan kommun och har inte fått något kort

För att få Göteborgs Stads sommarlovskort måste du vara folkbokförd i Göteborg.

Jag har färdtjänst, vad gäller då?

Elever som har färdtjänst och inte kan åka med allmän kollektivtrafik kan resa med färdtjänst på samma villkor som med sommarlovskort, men man måste kontakta färdtjänsten innan man kan beställa resor. Kontakta färdtjänsten för mer information.

Jag går på språkintroduktionskurs och har inte fått något kort

Dessa kort distribueras via skolorna eftersom adresserna i många fall är osäkra och det finns stor risk för att korten inte når fram till eleverna.

Jag eller någon jag känner bor på HVB och har inte fått något kort

Om det gäller ensamkommande barn och ungdomar i Göteborgs Stad är de folkbokförda på sina respektive hvb-hem och får sina kort sända dit eller så skickas korten till skolan för utdelning där.

Vem kontaktar jag om jag har frågor?

Fram till den 30 juni kan du skicka din fråga till nedanstående adresser.

Du som går på gymnasiet vänder dig till Utbildningsförvaltningen: sommarlovskortgymnasiet@educ.goteborg.se

Du som går i år 6 till och med 9 i grundskolan vänder dig till din stadsdel:

Angered: skolkort@angered.goteborg.se

Östra Göteborg: skolkort@ostra.goteborg.se

Centrum: skolkort@centrum.goteborg.se

Örgryte-Härlanda: skolkort@orgryteharlanda.goteborg.se

Majorna-Linne: skolkort@majornalinne.goteborg.se

Askim-Frölunda-Högsbo: skolkort@afh.goteborg.se

Västra Göteborg: skolkort@vastra.goteborg.se

Västra Hisingen: skolkort@vastrahisingen.goteborg.se

Lundby: skolkort@lundby.goteborg.se

Norra Hisingen: skolkort@norrahisingen.goteborg.se

Här kan du se vilken stadsdel du bor i.