Sök medel från stiftelser som Göteborgs Stad förvaltar

Publicerad 9 februari 2017

Både föreningar och du som privatperson har möjlighet att söka pengar ur stiftelser. Just nu är flera stiftelser öppna för ansökan.

Vem kan söka pengar ur stiftelser?

Stiftelserna riktar sig till dig som är elev, lärare eller ekonomiskt behövande, som har sjukdom/funktionsnedsättning eller är barn med särskilda behov.

Särskilda stiftelser finns till dig som planerar att gå yrkesutbildning (Stiftelsen August Ringnérs stipendiefond) eller om du är ekonomiskt behövande elev som går utbildning som stat och kommun inte bekostar (Stiftelsen Makarna Lindeqvist donation).

Är ni en förening med barnverksamhet?

Föreningar med barnverksamhet kan till och med den 31 mars söka pengar för att genomföra idrottsverksamhet till barn med särskilda behov, främst syn- och hörselskadade elever på grund- och gymnasieskolan i Göteborg.

Verksamheter som stödjer barnkollo, barnhem, sjuk- och konvalescenthem för barn är också välkomna att söka, tillsammans med föreningar som fokuserar på barn med särskilda behov.

Planerar din förening en aktivitet eller ett projekt?

Är ni en förening eller organisation med allmännyttig verksamhet och som planerar aktiviteter eller projekt under 2017/2018, har ni fram till 23 februari på er att med hjälp av en eller flera ledamöter i Göteborgs Stads kommunfullmäktige kunna motionera om att få medel från Stiftelsen Olof och Caroline Wijks fond.

Hur ansöker jag?

Tänk på att ansökningsperioderna för de olika stiftelserna varierar. Läs mer på sidan Stiftelser - sökbara just nu. Där hittar du också alla ansökningsblanketter.