Ny lägesbild visar hur radikaliseringen tar sig uttryck i Göteborg

Publicerad 12 februari 2018

Social resursförvaltning har tagit fram en ny lägesbild som visar hur radikalisering och våldsbejakande extremism tar sig uttryck i Göteborg. - Det kan vara propagandaspridning eller möten med tvivelaktigt innehåll, men också försök att rekrytera unga till miljöerna, säger Zan Jankovski, samordnare mot våldsbejakande extremism.