Så blir nya parken i Kvillebäcken – gestaltning klar

Bild: WSP Landskap och Stadsmiljö

Publicerad 6 juli 2017

Gestaltningen till den nya parken i Flunsåsstråket har just blivit klar, och som utlovat finns det många inslag av grönska, vila och odlingar. Det gröna temat i parken vann omröstningen i Lundbys medborgarbudget och är det som kommer att genomsyra parken.

– Det är roligt att så många av invånarnas önskemål har kommit med i gestaltningen. Exempelvis blir de befintliga odlingslotterna i Rosenträdgården kvar, men de kommer att rustas upp, säger Sara Thornadtsson Chavarria, utvecklingsledare mänskliga rättigheter i Lundby stadsdelsförvaltning.

Gestaltningen består av ritningar som visar på detaljnivå hur parken ska utformas. Bland annat innehåller parken öppna grönytor, lusthus, soldäck, vattenspel och olika sorters mötesplatser.

Invånarna röstade under våren fram Den gröna parken som det vinnande temat i Lundbys medborgarbudget 2017 – de andra temana var Den aktiva parken och Den lekfulla parken. Och även om grönska kommer att genomsyra parken finns det även inslag av lek och aktivitet så att det blir en park som alla kan uppskatta.

– Under idéinsamlingsfasen i februari fick vi in många bra idéer som nu ska bli verklighet, till exempel boulebanor, motionsredskap och en aktivitetsplats för hundar. För barn finns det både olika sorters lekytor och en mekanisk vattenlek, vilket också var mycket efterfrågat, säger Sara Thornadtsson Chavarria.

De tre temana grönska, lek och aktivitet grundar sig på medborgarbudgetens idéinsamlingsfas, där invånare i Lundby bjöds in till att spela Flunsåsspelet. Flunsåsspelet bestod av en spelplan som visar parkområdet, där deltagarna kunde placera ut saker och funktioner som de önskade att parken skulle innehålla.

Parken anläggs i tre etapper mellan 2017–2022. Det första spadtaget tas i höst.

Bilder och ritningar

Här finns visualiseringsbilder och detaljritningar över parken.

Om medborgarbudgeten

Medborgarbudget är en metod där invånarna får lämna förslag och bestämma hur en del av kommunens pengar ska användas. Medborgarbudget 2017 är ett samarbete mellan Lundby stadsdelsförvaltning och Park- och naturförvaltningen i Göteborgs Stad. Det finns 4,8 miljoner kronor att utforma parken för.

Om parken

Parken ska anläggas i Flunsåsstråket – grönområdet mellan Gustaf Dalénsgatan och Bjurslättsskolan. Förutom parken kommer det att anläggas en ny fotbollsplan i konstgräs samt en temporär och en permanent förskola i stråket. Mer info om parken och de andra projekten finns på http://goteborg.se/flunsasstraket.