Vi byter bro över Delsjöbäcken vid Orangerigatan april–september, 2018

Publicerad 29 mars 2018

Vi kommer att byta ut bron som går över Delsjöbäcken på Orangerigatan med tillhörande markarbeten.

Infart för biltrafik från Delsjövägen till Orangerigatan 7-14 kommer flyttas och i stället ske från Santessonsgatan.

När arbetena är klara kommer bron endast vara tillgänglig för gång och cykeltrafik och tillgängligheten med bil blir från Santessonsgatan.

Under byggtiden kommer bron vara helt avstängd och all trafik ledas runt via hänvisningsskyltar.