Överförmyndarförvaltningen

Överförmyndare är en obligatorisk verksamhet som finns i alla Sveriges kommuner. I Göteborg består överförmyndaren av en politiskt tillsatt nämnd och en förvaltning med tjänstemän.

Överförmyndaren är en enskild myndighet vars arbetsuppgifter främst består av att utreda behov av god man och förvaltare och utöva tillsyn över ställföreträdare, det vill säga gode män, förvaltare och förmyndare.

På denna hemsida hittar du mer information om vårt uppdrag och våra arbetsuppgifter. Har du synpunkter på hemsidan är du välkommen att kontakta oss per telefon eller via e-post.

Har du frågor om tillståndsärenden eller vår granskning?

Under perioden 1 mars till 30 juni 2016 finns Tillstånds- och granskningsenheten tillgängliga på telefon måndagar 9-11 och 13-15 samt torsdagar 9-11.

 

 

 

 

Nyheter

Överförmyndarförvaltningen

Folkungagatan 16
Box 2385
403 16 Göteborg
Telefontid
Mån 9-11, 13-15
Tis, tors-fre 9-11
Expeditionstid
Mån-tis 9-11
Tors-fre 9-11
Telefon
031-368 09 00

Fax
031-368 09 12

E-post
of@of.goteborg.se