Överförmyndarförvaltningen

Överförmyndare är en obligatorisk verksamhet som finns i alla Sveriges kommuner. I Göteborg består överförmyndaren av en politiskt tillsatt nämnd och en förvaltning med tjänstemän.

Överförmyndaren är en enskild myndighet vars arbetsuppgifter främst består av att utreda behov av god man och förvaltare och utöva tillsyn över ställföreträdare, det vill säga gode män, förvaltare och förmyndare.

På denna hemsida hittar du mer information om vårt uppdrag och våra arbetsuppgifter. Har du synpunkter på hemsidan är du välkommen att kontakta oss per telefon eller via e-post.

 

Begränsad tillgänglighet

Torsdagen den 3 september kommer det vara svårare att nå förvaltningen per telefon, till följd av vår verksamhetskonferens. Öppettiderna kommer att vara som vanligt (9-11) men med begränsad kapacitet.

 

 

 

 

Nyheter

Överförmyndarförvaltningen

Folkungagatan 16
Box 2385
403 16 Göteborg
Telefon- och expeditionstid
Mån 9-11, 13-15
tis, tors-fre 9-11
Telefon
031-368 09 00
Fax
031-368 09 12

E-post
of@of.goteborg.se