Överförmyndarförvaltningen

Överförmyndare är en obligatorisk verksamhet som finns i alla Sveriges kommuner. I Göteborg består överförmyndaren av en politiskt tillsatt nämnd och en förvaltning med tjänstemän.

Överförmyndaren är en enskild myndighet vars arbetsuppgifter främst består av att utreda behov av god man och förvaltare och utöva tillsyn över ställföreträdare, det vill säga gode män, förvaltare och förmyndare.

På denna hemsida hittar du mer information om vårt uppdrag och våra arbetsuppgifter. Har du synpunkter på hemsidan är du välkommen att kontakta oss per telefon eller via e-post.

Är vi svåra att nå?

Göteborgs Stad byter telefonisystem och vi är medvetna om att det är svårt att komma fram till oss per telefon. Mycket information och svar på frågor hittar du här på vår webbplats, men vill du prata med en handläggare så når du oss enklast genom att ringa följande nummer: Serviceenheten: 031-368 09 26, Ansökningsenheten: 031-368 09 24, Tillstånd- och granskningsenheten: 031-368 09 25.

Angående flyktingsituationen


Barn som kommer ensamma till Sverige har rätt till en god man som kan företräda dem i ekonomiska och personliga frågor. Antalet ensamkommande barn som kommer till Sverige har under senare tid ökat kraftigt och spås ligga kvar på en hög nivå under överskådlig tid. Enligt Migrationsverkets statistik kommer ca 12 000 ensamkommande barn söka asyl i Sverige i år. Behovet av gode män för dessa uppdrag är därför mycket stort.

I den rådande situationen finns det ett stort engagemang i samhället och många som vill göra en insats, vilket är mycket glädjande. Ett sätt att hjälpa till är att vara god man för ensamkommande barn. Information om andra sätt du kan göra en insats finner du här.

Utbildning krävs

För att bli god man för ett ensamkommande barn i Göteborg krävs att du har gått en särskild kurs inriktad mot just denna typ av uppdrag. Överförmyndarförvaltningen har, trots den rådande situationen, valt att inte frångå kravet på utbildning. Detta för att upprätthålla kvaliteten bland våra gode män och samtidigt skapa goda förutsättningar för gode männen att utföra sitt uppdrag.

Höstens kurser på Folkuniversitetet och Medborgarskolan och V-god är i dagsläget fulltecknade, men vi arbetar fortlöpande med att utöka platserna på kurserna samt att  anordna fler kurser för att täcka det stora behov som uppkommit.

Mer information om vad det innebär att vara god man för ensamkommande barn finner du under fliken Ensamkommande barn.

 

 

 

 

Nyheter

Överförmyndarförvaltningen

Folkungagatan 16
Box 2385
403 16 Göteborg
Telefontid
Mån 9-11, 13-15
Tis, tors-fre 9-11
Expeditionstid
Mån-tis 9-11
Tors-fre 9-11
Telefon
031-365 00 00

Fax
031-368 09 12

E-post
of@of.goteborg.se