Överförmyndarförvaltningen

Överförmyndare är en obligatorisk verksamhet som finns i alla Sveriges kommuner. I Göteborg består överförmyndaren av en politiskt tillsatt nämnd och en förvaltning med tjänstemän.

Överförmyndaren är en enskild myndighet vars arbetsuppgifter främst består av att utreda behov av god man och förvaltare och utöva tillsyn över ställföreträdare, det vill säga gode män, förvaltare och förmyndare.

På denna hemsida hittar du mer information om vårt uppdrag och våra arbetsuppgifter. Har du synpunkter på hemsidan är du välkommen att kontakta oss per telefon eller via e-post.

 

Utökade telefontider

Vi kommer från och med den 7 april 2014 utöka våra telefontider. Utöver måndag-tisdag 9-11, och torsdag-fredag 9-11, kommer vi nu även att ha telefontid måndag eftermiddag 13-15.

Omfattande kreditupplysning

Som ett led i överförmyndarens tillsynsverksamhet har vi nyligen låtit kreditupplysningsbolaget Creditsafe göra en kontroll av samtliga ställföreträdare som har uppdrag i Göteborg. Creditsafe är skyldiga att informera er om att denna kontroll gjorts.

 

 

Nyheter

Prenumerera

Få information då sidan uppdateras. Anmäl dig genom att skriva in din e-postadress här:

Överförmyndarförvaltningen

Folkungagatan 16
Box 2385
403 16 Göteborg
Telefon- och expeditionstid
Mån 9-11, 13-15
tis, tors-fre 9-11
Telefon
031-368 09 00
Fax
031-368 09 12

E-post
of@of.goteborg.se