Självservice, e-tjänster

Ansök om förskoleplats, boka färdtjänstresa eller registrera livsmedelsverksamhet direkt på webben. Här hittar du all stadens självservice samlad på ett ställe. Apparna laddar du ner via app-butiken i din smarta mobiltelefon. Göteborgs Stads digitala tjänster ska förbättra servicen för dig som bor, besöker eller driver företag i Göteborg. Vi vill ge dig en enklare vardag och underlätta för dig att ta del av stadens tjänster.

Anhöriga och frivilliga

Anmäl intresse för att bli frivillig/volontär
Ansök om avlösning
Ansök om hemvårdsbidrag
Redovisa uppdrag för ensamkommande barn

Avfall och återvinning

Anmäl ägarbyte av fastighet
Mitt ÅVC-kort
Sorteringsguide för hushållsavfall
Ändra avfallsabonnemang

Bibliotek

Boka dator på bibliotek
Chatta med biblioteken
Lämna inköpsförslag
Skaffa ett tillfälligt bibliotekskort
Sök i bibliotekskatalogen

Bidrag, stipendier, föreningar

Ansök och redovisa förenings- och aktivitetsstöd i din stadsdel
Ansök om "En snabb slant"
Ansök om författarstipendium
Ansök om kulturstipendium
Ansök om projektstöd
Ansök om stöd till ett interkulturellt projekt
Sök ateljéstöd
Sök bidrag och stöd till föreningar inom idrott och fritid
Sök bidrag till föreningar inom socialt arbete och funktionshinder
Sök verksamhetsstöd

Bostäder och boendemiljö

Anmäl klagomål på boendemiljön
Anmäl överlåtelse av tomträtt
Ansök om bostadsanpassningsbidrag
Ansök om tillstånd för värmepump
Beställ kopia av tomträttsavtal

Buss, spårvagn, tåg, båt och flexlinjen

Anmäl dig till flexlinjen

Byggande, lantmäteri och planarbete

Anmäl installation av eldstad
Anmälningspliktiga arbeten
Ansök om bygglov
Ansök om förhandsbesked
Ansök om marklov
Ansök om planbesked
Ansök om rivningslov
Beställ digitala bygglovhandlingar
Beställ kartor och geodata
Beställ nybyggnadskarta
Följ ditt digitala byggärende
Se plan- och byggprojekt
Ställ din fråga om Västsvenska paketet
Anmäl till lägenhetsregistret för fastighetsägare

Ekonomi och socialbidrag

Återansök ekonomiskt bistånd

Fritid och natur

Friluftskarta
Hyr en lägergård
Sök och boka anläggning
Sök och boka mötes- och festlokal

Funktionsnedsättning

Ansök om stöd för dig med funktionsnedsättning

Färdtjänst

Boka färdtjänstresa
Hjälp att komma igång att resa med kollektivtrafiken

Företagare

Ansök om bygglov för skylt
Ansök om serveringstillstånd
Checklista för att starta restaurang
Registrera livsmedelsverksamhet
Intresseanmälan för markanvisning
Intresseanmälan för tomt för verksamhet
Informera om upptäckt av föroreningar
Anmäl bassängbad
Anmäl hygienisk behandling
Anmäl lokaler för förskola, skola och fritidshem
Anmäl solarier
Ansök om saneringsintyg för fartyg

Förskola och familjedaghem

Ansök till förskola, familjedaghem
Byta förskola eller familjedaghem

Gator, vägar och torg

Trafiken.nu - Göteborg

Gifta sig, äktenskap

Boka borgerlig vigsel
Boka privat borgerlig vigsel

Hälsa och sjukvård

Anmäl matförgiftning

Invandring och integration

Ställ din fråga om Göteborgs Stads flyktingmottagande

Jobb

Lediga jobb i Göteborgs Stad

Kommun och politik

Revisionsrapporter
Sök politiker
Ansök om bidrag från Levande historia
Redovisa bidrag från Levande historia
Beställ diplom Fairtrade City

Kultur

Ansök till kulturskolan
Hyra instrument

Medborgarkontor

Kontakta ditt medborgarkontor i Angereds centrum
Kontakta ditt medborgarkontor i Östra Göteborg
Kontakta ditt medborgarkontor i Hammarkullen
Kontakta ditt medborgarkontor i Västra Hisingen
Kontakta ditt medborgarkontor vid Frölunda Torg

Parkeringstillstånd och parkeringsplatser

Ansök om boendeparkering
Ansök om nyttoparkering
Mina parkeringstillstånd och dispenser
Telefonparkering

Skola och utbildning

Ansök till förskoleklass
Ansök till gymnasieskola
Ansök till komvux

Stöd till familj, barn och ungdom

Intresseanmälan för att bli familjehem
Intresseanmälan om att bli kontaktperson

Vatten och avlopp

Läs av din vattenmätare

Äldreomsorg

Anmäl ändrad inkomst – äldreomsorg
Ansök om lägenhet på äldreboende
Ansök om trygghetslarm
Beställ fixartjänst
Äldreboende - Sökande från annan kommun

Suomeksi

Hae valtiontukea
Raportoi valtiontuen käyttö

Appar

Badplatsen
Betala din parkering- parkera i Göteborg
Cykelstaden
Färdtjänsten
Lekplatsen
Luften i Göteborg
Parkering Göteborg
Stadsvandra med Higab

Gruppträning Idrott & förening

Angered Arena
Askims simhall
Kärra simhall
Lundbybadet
Skatås motionscentrum
Slottsskogsvallen motionscentrum