Felanmälan - gator, torg och parker

Du har kanske en fråga eller synpunkter på hål i gatan eller på cykelbanan, om gatlampan inte lyser, buskage som behöver klippas eller var det är bäst att parkera. Är det akut ring Göteborgs Stad 031-365 00 00.

När du skickar en fråga via det här formuläret registreras din fråga som en allmän handling i Göteborgs Stad.

Allmänna handlingar är dokument som alla medborgare har tillgång till och rätt att läsa. Att din fråga blir en allmän handling beror på att vi i Sverige har en offentlighetsprincip som ger alla medborgare rätt till insyn i kommunens arbete.

Du kan även felanmäla trafiksignaler som inte fungerar.

Synpunkshantering

Actions