Samrådsmöte för Göteborgs Stadslinbana

tisdag 8 maj 2018 kl. 17-20

Beskrivning:

Välkommen på samrådsmöte för detaljplaner för Göteborgs stadslinbana, Järntorget-Wieselgrensplatsen. Ett andra samrådsmöte hålls tisdagen den 24 april klockan 17-20 på Visual arena, Lindholmen Science Park, Lindholmspiren 3-5.

Under mötet har du möjlighet att titta på en 3D-visualisering av stadslinbanan längs med hela sträckningen. Det ger en uppfattning om hur stadslinbanan upplevs från närliggande balkonger och fönster och hur utsikten över Göteborg ser ut ifrån en gondol.

ID: suwvaning2026

ID: suwstadsutveckling

Kostnad
Gratis
Kategorier
Politik & Samhälle
Complementary Content
${loading}