Lite stöd på vägen

onsdag 7 juni 2017 kl. 10
torsdag 29 juni 2017 kl. 16

Beskrivning:

Utställning av social resursförvaltnings verksamheter. Syninstruktörerna ger tips, råd och nya strategier för en mer fungerande vardag. Teckenspråksforum ger samhällsinformation på teckenspråk och informerar om dövas livsvillkor. Lotsen erbjuder information och vägledning om vilket stöd som finns i samhället för personer med funktionsnedsättning. Eldorado är en

mötesplats för aktivitet, kunskap och kultur för personer med medfödd grav intellektuell funktionsnedsättning, deras närstående och personal.

Kostnad
Gratis
Kategorier
Konst/Utställning
Målgrupp
Personer med funktionsnedsättning
Complementary Content
${loading}