Trängselskatt

Webbinnehållsvisning (JSR 286)

Visa meny
Läser in...

Den 1 januari 2013 infördes trängselskatt i Göteborg. För alla frågor om trängselskatten vänder du dig till Transportstyrelsen.

Folkomröstning om trängselskatt i Göteborg

Göteborgs Stad kommer att ha folkomröstning om trängselskatt i samband med valet den 14 september. 

Detta är vad göteborgarna kommer att få ta ställning till:

"Göteborgs Stad har tillsammans med Staten, Göteborgsregionen, Region Halland och Västra Götalandsregionen ett avtal om Västsvenska paketet.

Trängselskatten som infördes i Göteborg 2013 ingår i avtalet och har tre syften: minska trängseln, förbättra miljön och delfinansiera Västsvenska paketet. Paketet innehåller bland annat en ny Götaälvbro, en pendeltågtunnel, en ny älvförbindelse och investeringar i kollektivtrafik.

Kommunfullmäktige har efter ett folkinitiativ beslutat att hålla en rådgivande folkomröstning.

Anser du att trängselskatten ska fortsätta i Göteborg efter valet 2014 ?

Ja/Nej"

Generell information om valen under 2014 finner du på valmyndighetens hemsida.

 

 

Transportstyrelsen svarar på frågor

För alla frågor du har om trängselskatt, betalning, tider och undantag kontaktar du Transportstyrelsens kundtjänst, telefon 0771-29 29 29. Kontaktuppgifter till Transportstyrelsen

Allmänt om trängselskatten

Så betalar du

Här finns betalstationerna

Undantag från att betala trängselskatt

Därför trängselskatt

Riksdagen har beslutat om trängselskatten som ett sätt för regioner att vara med och finansiera stora infrastrukturbyggen, och även som en möjlighet att minska biltrafikens till förmån för mer klimatsmarta alternativ.

Trängselskatten ingår i Västsvenska paketet som ett sätt att förbättra miljön och framkomligheten. I paketet ingår också flera kollektivtrafiksatsningar.

Läs mer om Västsvenska paketet här

Har du allmänna frågor om trafiken i Göteborg?

Kontakta trafikkontoret

Kontakta Transportstyrelsen

Har du frågor kring trängselskatten så ska du kontakta Transportstyrelsen, som är en statlig myndighet.

Transportstyrelsen

Webbinnehållsvisning (JSR 286)

Visa meny
Läser in...