Länk till sidan

Trängselskatt

Webbinnehållsvisning (JSR 286)

Visa meny
Läser in...

Den 1 januari 2013 infördes trängselskatt i Göteborg för att förbättra miljön, minska trängseln och delfinansiera Västsvenska paketet som innebär investeringar i kollektivtrafik, järnväg och väg.

Det här har hänt:

  • Göteborgs Stad har tillsammans med staten, Göteborgsregionen, Region Halland och Västra Götalandsregion ingått ett avtal om Västsvenska paketet som innebär investeringar i kollektivtrafik, järnväg och väg. Avtalen mellan parterna undertecknades av kommunen och regionerna under hösten 2009 och de statliga verken i mars 2010.
  • Den 28 januari 2010 beslutade kommunfullmäktige i Göteborg att införa trängselskatt i Göteborg. Syftet med trängselskatten är att minska trängseln, förbättra miljön och delfinansiera Västsvenska paketet.
  • Den 25 maj 2010 fattade riksdagen beslut om trängselskatt i Göteborg.
  • Den 1 januari 2013 infördes trängselskatt i Göteborg.
  • Under hösten 2012 startade ett folkinitiativ i Göteborg med begäran om en folkomröstning om trängselskatten ska fortsätta efter valet 2014. Den 23 maj 2013 beslutade kommunfullmäktige att det ska hållas en rådgivande folkomröstning om trängselskatt i Göteborg i samband med valen till riksdag, kommun och landsting den 14 september 2014.
  • Boende och företagare i Backa på Hisingen har haft många åsikter om trängselskattens utformning i Backa. I mars 2013 beslutade kommunstyrelsen i Göteborg att begära att Västsvenska paketet skulle genomföra en utredning om trängselskatten i området. I juni 2014 skickade Göteborgs Stad och Trafikverket en formell begäran till regeringen om att boende och verksamma i Backa inte ska behöva betala trängselskatt om de passerar betalstationer i deras egen stadsdel. Läs mer om trängselskatten i Backa på www.trangselskattibacka.se.

Trängselskatten delfinansierar Västsvenska paketet

Trängselskatten är en medfinansiering av Västsvenska paketet.

Det här innebär Västsvenska paketet:

  • Västsvenska paketet är satsningar som görs på vägar och järnvägar för tåg, bussar, spårvagnar, cyklar, gående och bilar fram till 2028.
  • Satsningarna ska bidra till att Västsverige utvecklas på ett bra och hållbart sätt. Det ska bli lättare att ta sig fram, och det ska bli en bättre och attraktivare kollektivtrafik, tillförlitligare transporter för näringslivet, bättre miljö, och utökade pendlingsmöjligheter. På Västsvenska paketets webbplats kan du läsa mer om nyttan med Västsvenska paketet.
  • Paketet innehåller bland annat en ny bro över Göta älv, en pendeltågtunnel, en ny älvförbindelse och investeringar i kollektivtrafik. På Västsvenska paketets webbplats kan du läsa mer om vad Västsvenska paketet innehåller.
  • Västsvenska paketet kostar 34 miljarder kronor att genomföra. Staten står för 17 miljarder kronor. För resten står trängselskatten (14 miljarder), Göteborgs stad (1,25 miljarder), Västra Götalandsregionen och Region Halland (1 miljard) och realisering av markvärden (0,75 miljarder).

Trängselskatt gäller för fordon som passerar en betalstation

Trängselskatten gäller för svenskregistrerade fordon som passerar en betalstation i Göteborg måndag till fredag mellan 06.00 och 18.29.

Trängselskatten gäller inte lördagar, helgdagar, dag före helgdag eller under juli månad. Vissa fordon är undantagna från trängselskatt.

Under de tider som trängselskatt tas ut registreras fordonen automatiskt vid så kallade betalstationer. Varje passage in till eller ut ur de centrala delarna av Göteborg kostar 8, 13 eller 18 kronor, beroende på tidpunkt. Det maximala beloppet per dag och fordon är 60 kronor.

På Transportstyrelsens webbplats kan du läsa mer om trängselskatten i Göteborg.

Trängselskatt är ett sätt att finansiera ny infrastruktur

Riksdagen har beslutat om trängselskatt som ett sätt för regioner att vara med och finansiera stora infrastrukturbyggen, och även som en möjlighet att minska biltrafiken till förmån för mer klimatsmarta alternativ.

Folkomröstning om trängselskatt i Göteborg den 14 september 2014

Kommunfullmäktige i Göteborg har efter ett folkinitiativ beslutat att det inom Göteborgs Stad ska hållas en rådgivande folkomröstning om trängselskatten i Göteborg. Folkomröstningen genomfördes i samband med valen till riksdag, kommun och landsting den 14 september 2014.

Folkomröstning om trängselskatt

Mer information om trängselskatten

På sidan Frågor och svar om trängselskatten kan du läsa mer om bland annat varför vi har trängselskatt, vad det kostar och hur du gör.

Har du allmänna frågor om trafiken i Göteborg?

Kontakta trafikkontoret

Kontakta Transportstyrelsen

Har du frågor kring trängselskatten så ska du kontakta Transportstyrelsen, som är en statlig myndighet.

Transportstyrelsen

Webbinnehållsvisning (JSR 286)

Visa meny
Läser in...