Länk till sidan

Familjerätt

Webbinnehållsvisning (JSR 286)

Visa meny
Läser in...

Ni som är nyblivna föräldrar eller ni som är föräldrar men kanske ska gå skilda vägar, kan stöta på en del svårigheter när det gäller vårdnad, boende och umgänge. Familjerättsbyrån hjälper er att komma överens och skriva avtal.

Fastställa faderskap/föräldraskap

Ni som har fått barn men inte är gifta, måste fastställa faderskapet/föräldraskapet.

Vårdnad, boende och umgänge

Vid en separation kan det vara svårt att komma överens om var barnet ska bo, vem som ska ha vårdnaden och hur umgänget ska se ut. Familjerättsbyrån ger er råd och stöd att komma överens i vårdnads-, boende- och umgängesfrågor.

Samarbetssamtal

För er som behöver hjälp med att komma överens i frågor som rör era barn kan samarbetssamtal hjälpa. Meningen är att ni ska kunna samarbeta kring barnet och hitta bra lösningar för henne eller honom, som ni båda kan acceptera. 

Adoption

Så här gör du för att adoptera ett barn.

Ändra barnets efternamn

Vill ni ändra barnets efternamn gör ni det i folkbokföringen hos skatteverket.

Om ni som föräldrar inte kan komma överens om vilket efternamn barnet ska ha, utreder familjerättsbyrån frågan på uppdrag av tingsrätten. Utifrån utredningen beslutar sedan tingsrätten vilket efternamn barnet ska ha.

Har du frågor om familjerätt?

Kontakta Familjerättsbyrån

Webbinnehållsvisning (JSR 286)

Visa meny
Läser in...