Länk till sidan

Stiftelser

Webbinnehållsvisning (JSR 286)

Visa meny
Läser in...
Du kan söka bidrag ur olika stiftelser

En stiftelse förvaltar pengar, som ska användas till ett bestämt syfte. Syftet bestäms av den som donerat pengarna. Till exempel som hjälp till studier eller som stöd till ekonomiskt behövande personer. För att söka bidrag ur en stiftelse måste du fylla i en ansökan. Information om vilka regler som gäller finns att läsa på respektive stiftelses ansökningsblankett.

Göteborgs Stad förvaltar ett 100-tal stiftelser för olika ändamål. Använd vår söktjänst för att hitta stiftelser som du kan söka bidrag ur. Stiftelserna har olika ansökningstider. I varje stiftelse kan du läsa när just den stiftelsen är öppen för ansökan.

Sociala stiftelser

De sociala stiftelserna har som syfte att lämna bidrag till dig som är ekonomiskt behövande och är bosatt i Göteborg. Villkoren för bidrag varierar för de olika stiftelserna. Använd vår söktjänst för att hitta stiftelser som du kan söka bidrag ur.

Utbildningsstiftelser

Utbildningsstiftelserna har bland annat som syfte att dela ut premier till elever för goda kunskaper eller som bidrag till ungdom för examensarbete inom det estetiska området. Som lärare kan du ansöka om resebidrag för studieresor i Sverige eller i utlandet eller för främjande av vetenskaplig undervisning eller forskning. Använd vår söktjänst för att hitta stiftelser som du kan söka bidrag ur.

Gymnasieskolornas egna stiftelser

Några av de kommunala gymnasieskolorna i Göteborg har tillgång till egna stiftelser, som delar ut premier eller stipendier. Mer information om dessa stiftelser hittar du på skolornas egna webbplatser.

Gymnasieskolor i Göteborg

Kulturstiftelser

Kulturstiftelser har som syfte att lämna bidrag till stadens museer och bibliotek för bland annat inköp till samlingarna. Som privatperson kan du inte söka pengar ur dessa stiftelser.

 

Dokument och filer