Hemlöshet

Webbinnehållsvisning (JSR 286)

Visa meny
Läser in...

Du som är hemlös kan få stöd i olika former. Du kan vända dig till socialtjänsten, antingen till socialkontoret i din stadsdel eller till socialjouren när socialkontoren är stängda på kvällar, nätter och helger.

Hit kan du som är hemlös vända dig

Du ska i första hand vända dig till socialkontoret i din stadsdel.

När socialkontoren är stängda på kvällar, nätter och helger kan du vända dig till Socialjouren. socialjouren.

Några av boendena för dig som hemlös

Akutboendet Tillfället är ett åttavåningshus som tar emot dig som är bostadslös och är över 20 år. Tillfället

Alma är ett akutboende för dig som är kvinna över 18 år, saknar boende och som har problem med missbruk, psykiska och/eller sociala problem. Du kan komma till Alma oavsett tid på dygnet och det är tillåtet att vara påverkad av alkohol eller droger. Alma

Kvinnoboendet Ella vänder sig till dig som är kvinna över 18 år, saknar boende och som har problem med missbruk, psykiska och/eller sociala problem. Du måste var drogfri för att bo här. Kvinnoboendet Ella

För att hitta ett boende till dig som är hemlös vänder socialkontoren i stadsdelarna sig till placeringskansliet. Eftersom placeringskansliet har kunskap om alla sociala boenden i Göteborg, kan de fungera som mäklare och mellanhand. Placeringskansliets boendeinformation.

Bostad först

Genom Bostad först får du som är hemlös möjlighet att hyra en egen lägenhet i ett vanligt hyreshus i Göteborg. Du får stöd av ett team för att du ska kunna få ett gott liv, må bra och klara av att bo i din lägenhet.

Bostad först bygger på tanken att den som är hemlös måste få sin bostadssituation löst innan han eller hon kan ta itu med andra problem, som till exempel missbruk. Genom Bostad först får du möjlighet att hyra en egen lägenhet bland andra hyresgäster. Ett mobilt team finns hela tiden tillhands för att stötta dig.

Bostad först riktar sig till dig som: 

 • Varit hemlös länge. Du kan ha missbruk och/eller psykisk ohälsa.
 • Har bott i många olika slags boenden utan att det blivit bra för dig.
 • Har en socialsekreterare i någon av stadens tio stadsdelar. Om du inte har en socialsekreterare idag behöver du knyta en sådan kontakt.

Det här erbjuder vi dig:

 • En egen lägenhet.
 • Stöd av oss i Bostad först-teamet. Det kan handla om stöd kring ekonomi, sysselsättning, utbildning, kontakt med sjukvården eller annat stöd i det vardagliga livet. Du bestämmer själv vad du vill ha för hjälp.
 • Hembesök minst en gång i veckan. Utöver hembesöken träffas vi
  också på andra platser om du önskar.
 • Kontakt med personal dygnet runt.

Det här förväntar vi oss av dig:

 • Att du är motiverad till en förändring i ditt liv.
 • Att du vill bo i en egen lägenhet.
 • Att du är motiverad att sköta din lägenhet, betala hyran i tid och inte störa grannarna.
 • Att du tar emot oss i ditt hem minst en gång per vecka.
 • Att du är positiv till att ta emot stöd av oss i Bostad först-teamet.

Är bostad först något för dig?

Fyll i intresseanmälan så tar vi i Bostad först-teamet kontakt med dig för en informationsträff. Anmälan finns på sista sidan i informationsbroschyren Bostad först. Bostad först

Har du frågor?

Du är varmt välkommen att kontakta oss på telefon 031-367 98 88.

Övrigt stöd för dig som är hemlös

Tillnyktringsenheten vid Tillfället är till för dig som är alltför berusad för att kunna ta vara på dig själv. Uppsökarenheten vid Tillfället arbetar med att söka upp hemlösa och uteliggare. 
Uppsökarenheten

Huldas hus är en mötesplats som erbjuder aktivitet och stöd för dig som är kvinna och saknar fast boende. Hit kan du komma för att duscha, tvätta, vila dig eller prata med någon över en kopp kaffe. Huldas hus

Göteborgs Stads arbete med hemlösa 

Göteborgs Stad kan erbjuda hemlösa göteborgare, som bedöms sakna egna resurser, tak över huvudet. Vårt mål är att ingen ska behöva sova i en trappuppgång eller på en parkbänk. Det händer dock att personer ur målgruppen av olika skäl tackar nej till erbjudanden. Det kan handla om att de har andra önskemål som staden inte kan uppfylla eller att de inte vill ha kontakt med myndigheterna. Uppsökarenhetens fältassistenter försöker därför motivera dessa personer att ta emot hjälp.

Vad gäller de fattiga EU-medborgare som vistas i Göteborg har Social resursnämnd sedan tidigare, inför 2013, beviljat medel till Räddningsmissionen med 400 000 kronor för uppsökande insatser samt medel för start av romsk förskola med 800 000 kronor. Stadsmissionen har fått 500 000 kronor för Crossroads, som är ett center för EU-medborgare från andra länder i behov av råd och stödinsatser.

Vintern 2013-2014 förstärktes insatserna inom ramen för ett IOP (Idéburet Offentligt Partnerskap). Insatserna omfattar en dagscentral som bedrivs av Frälsningsarmén (ca 1,6 miljoner kronor), övernattningsplatser som drivs av Bräcke diakoni (cirka 1,7 miljoner kronor) samt koordinationsinsatser som hanteras av Stadsmissionen (225 000 kronor).

Fakta om stadens arbete med hemlöshet

 • I mätningen BoInvent 1 framgår att socialtjänsten identifierat att 692 hushåll behöver kommunens hjälp att ordna annat boende. Cirka 80 av dessa sover mer ute än inne.
 • Kommunen förfogar över cirka 2200 egna boenden och bostäder. Utöver detta tillhandahåller upphandlade organisationer cirka 1000 platser.
 • Stadsdelarnas kostnader för köp av boendeplatser uppgick till cirka 406 miljoner kronor år 2012. För perioden januari till och med oktober 2013 uppgick kostnaden till 354 miljoner kronor.

Social resursförvaltningens ger följande stöd till frivilligorganisationer på hemlöshetsområdet 2013:

 • Stadsmissionens öppna sociala verksamhet (300 000 kronor). Det finns ytterligare en ansökan om föreningsbidrag för uppsökande verksamhet som kommer att nämndbehandlas i december (1 miljon kronor)
 • Räddningsmissionens fältverksamhet (675 000 kronor)
 • Räddningsmissionen kaféet (310 000 kronor)
 • Café Trappa ner (1 290 000 kronor)
 • Faktums sociala verksamhet (300 000 kronor)
 • Social resursförvaltning finansierar även platser på jourboendet 35:an på Linnégatan som drivs av Räddningsmissionen med 3 996 750 kronor per år

2011 gjorde Socialstyrelsen en undersökning över hur hemlösheten ser ut i Sverige. Här kan du läsa hela rapporten: Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2011 – omfattning och karaktär 

Har du frågor om hemlöshet?

Kontakta socialkontoret i din stadsdel

Webbinnehållsvisning (JSR 286)

Visa meny
Läser in...