Besök vår beta-sajt

Just nu gör vi om goteborg.se så att webbplatsen ska fungera bra oavsett om du använder dator, mobil eller surfplatta.

På vår beta-version av goteborg.se kan du se hur den kommer att se ut. Du kan även lämna synpunkter.

Gå till beta-sajten

Söndag 29 maj mellan klockan 8 och 15 utförs serverarbete som påverkar goteborg.se

Publicerat: 27 maj 2016 klockan 17:09

På söndag pågår ett arbete mellan klockan 8 och 15 som gör att webbplatsen kanske inte går att nå. Om det sker visas istället en sida med uppgifter om hur du kan nå Göteborgs Stad på andra sätt.

Länk till sidan

Miljö

Kontaktinformation

Actions

Har du frågor om miljön?

Kontakta Göteborgs Stad

Webbinnehållsvisning

Actions

Vår livsstil påverkar miljön, vi behöver därför veta hur miljön mår. Här får du information om miljöläget i Göteborg och vad staden gör för en bättre miljö. Du får tips om vad du själv kan göra för att leva mer miljövänligt och klimatsmart. Här finns också information om avfall och återvinning.

Här hittar du återvinningscentralerna och deras öppettider.

Här får du information om luftkvaliteten och vädret. Färska uppgifter varje timma.

Webbinnehållsvisning

Actions

Vanliga frågor & svar

  • Får man tvätta bilen på gatan?

    Svaret på frågan är i praktiken nej. Visserligen står det inte uttryckligen i lagen att det är förbjudet att tvätta bilen på gatan, men enligt miljöbalken får man inte släppa ut orenat avloppsvatten. 

    Vatten från biltvätt räknas som avloppsvatten eftersom det innehåller föroreningar som metaller, oljerester och kemikalier från bilvårdsmedel. Om det förorenade vattnet hamnar i dagvattenledningarna leds det i de allra flesta fall orenat ut till närmsta vattendrag.

    Tvätta istället din bil i en biltvättanläggning, automatisk eller gör-det-själv. Där tas det smutsiga tvättvattnet om hand och renas innan det leds till Ryaverket.

    Tvätta inte bilen på gatan
Här finns tips och idéer för hur vi kan minska avfallet på jobbet, i hemmet och i skolan. Om var och en gör lite blir det tillsammans väldigt mycket.
Kompletterande innehåll
${loading}