Länk till sidan

Miljö

Har du frågor om miljön?

Kontakta Göteborgs Stad

Webbinnehållsvisning (JSR 286)

Visa meny
Läser in...

Vår livsstil påverkar miljön, vi behöver därför veta hur miljön mår. Här får du information om miljöläget i Göteborg och vad staden gör för en bättre miljö. Du får tips om vad du själv kan göra för att leva mer miljövänligt och klimatsmart. Här finns också information om avfall och återvinning.

Här hittar du återvinningscentralerna och deras öppettider.

Här får du information om luftkvaliteten och vädret. Färska uppgifter varje timma.

Webbinnehållsvisning (JSR 286)

Visa meny
Läser in...

Vanliga frågor & svar

  • Får man tvätta bilen på gatan?

    Svaret på frågan är i praktiken nej. Visserligen står det inte uttryckligen i lagen att det är förbjudet att tvätta bilen på gatan, men enligt miljöbalken får man inte släppa ut orenat avloppsvatten. 

    Vatten från biltvätt räknas som avloppsvatten eftersom det innehåller föroreningar som metaller, oljerester och kemikalier från bilvårdsmedel. Om det förorenade vattnet hamnar i dagvattenledningarna leds det i de allra flesta fall orenat ut till närmsta vattendrag.

    Tvätta istället din bil i en biltvättanläggning, automatisk eller gör-det-själv. Där tas det smutsiga tvättvattnet om hand och renas innan det leds till Ryaverket.

    Tvätta inte bilen på gatan
Här kommer en märkning för alla som lagar, lånar och återanvänder. För de som sparar både pengar och miljö, för de som är de riktiga miljövännerna - som är Miljönär-vänliga.
Här finns tips och idéer för hur vi kan minska avfallet på jobbet, i hemmet och i skolan. Om var och en gör lite blir det tillsammans väldigt mycket.