GBGMapSelectionPortlet20

Visa meny
Läser in...

Plan- & byggprojekt i Göteborg

Tynnered - stadsförnyelse vid Opaltorget

SDN Västra Göteborg . Stadsdel Önnered

Syftet med förslaget är att skapa möjligheter att utveckla Opaltorget till ett tryggt och levande stadsdelstorg med blandat innehåll samt komplettera stadsdelen med flera bostäder. Förslaget innebär att ett torgkvarter med butiker, stadsdelsservice, samlingslokal, kontor, bostäder mm kan byggas nära buss- och spårvagnshållplatserna, vilka samlas intill varandra. En ny lokalgata och en cykelbana föreslås binda samman Smaragdgatan med Opalgatan och på så sätt göra torget mer tillgängligt och synligt. Planförslaget innebär att ca 500-600 nya bostäder kan byggas. Planbestämmelserna medger en flexibilitet avseende fördelningen mellan bostäder och lokaler, vilket innebär att upp till ca 16 000 kvm lokaler kan byggas. Parken och Kastanjeallén förbättras och utvecklas. Delar av parken tas i anspråk för bebyggelse samt för den nya lokalgatan.

Planens formella namn:
Detaljplan för Centrum och Bostäder vid Opaltorget, etapp 1, inom stadsdelarna Tynnered och Önnered
Illustration över möjlig utformning av centrumkvarteret. Arkitekterna Krook & Tjäder.

Illustration över möjlig utformning av centrumkvarteret. Arkitekterna Krook & Tjäder.

Du måste ha stöd för JavaScript i din webbläsare för att kunna se kartan.

Tipsa en vän

Skicka ett meddelande med ditt e-postprogram.

Du kan också kopiera länken nedan och skicka iväg på valfritt sätt.

Vad händer just nu?

Inför antagandet har genomförandet i etapper diskuterats. Kommunen har bedömt att det är lämpligt att dela planen i två delar/etapper. En första utbyggnadsetapp omfattar delen av planområdet väster om spårvagnsspåren dvs utbyggnad av Briljantgatans förlängning, spårvagns- och busshållplatsen, Centrumkvarteret, Kvartershusen och Parkhuset. Planförslaget delas så att den första etappen går ut på ny utställning under 2014. Området kring Rubingatan, Terrasshusen och Höghuset följer som etapp 2 i nästa skede.


Projektet innehåller

Övrigt: ca 400 lägenheter i etapp 1. Totalt ca 500-600 lägenheter när även etapp 2 genomförts.

Aktuell tidplan

 • Planprocessen
  • Samråd: Fjärde kvartalet 2009
  • Utställning: Fjärde kvartalet 2012 Utställning etapp 1 första kvartalet 2014
  • Antagande: Etapp 1 tredje kvartalet 2014
  • Laga kraft: Etapp 1 fjärde kvartalet 2014
 • Byggstart: 2015
 • Inflyttning: 2016/2017

Handläggare

Sofia Larsson Stadsbyggnadskontoret
Telefon: 031-368 19 40
Epost: sbk@sbk.goteborg.se
Malin Häggdahl Stadsbyggnadskontoret
Telefon: 031-368 15 12
Epost: sbk@sbk.goteborg.se
Sirpa Antti- Hilli Stadsbyggnadskontoret
Telefon: 031-368 16 09
Epost: sbk@sbk.goteborg.se
Christian Schiötz Fastighetskontoret
Telefon: 031-368 10 60
Epost: fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se
Jeanette Strandelin Fastighetskontoret
Telefon: 031-368 10 64
Epost: fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Diarienummer

Diarienummer SBK: BN0636/05
Diarienummer FK: FN0667/05

Byggherrar

Opaltorget förvaltning AB

AF Projektutveckling AB (öppnas i nytt fönster)

Familjebostäder i Göteborg AB (öppnas i nytt fönster)

HSB Göteborg (öppnas i nytt fönster)

Veidekke Bostads AB (öppnas i nytt fönster)

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Huvudsaklig markägare är Göteborgs Stad.

Status och handlingar