Om Radar72

Alla ungdomar är välkomna till Radar72, vi vill ha en öppen och tillåtande atmosfär där alla får plats och blir lyssnade på.

Vad vill du göra?

Verksamheten blir vad ni ungdomar gör den till med stöd av oss som arbetar här. Vi tar tillvara på dina idéer och kunskaper och stöttar dig att utveckla dem. Vi har flera gruppverksamheter igång inom till exempel musik och dans. Vill du spela i band, pyssla, arrangera konserter och fester eller ha utbildningar och kurser? Hör av dig till personalen eller lämna förslag på Radars styrgrupp.

Här styr ungdomarna

På Radar72 finns Radar styrgrupp som är öppet för alla som är i huset. Styrgruppen tar beslut om vad som ska hända på Radar. Gruppen träffas ungefär en gång i månaden och emellan tillfällena arbetas det i en Facebookgrupp. Vid omröstningar har endast ungdomar mellan 16 och 21 år rösträtt.

Radarrådet beslutar i frågor som rör ungdomsverksamheten förutom personal- och arbetsmiljöfrågor.

Det viktigaste på Radar72 är att ungdomar har inflytande över verksamheten. Husets policy säger:

”Alla är välkomna! Huset är allas. Du har inflytande över vad vi ska göra med det. Diskutera först med andra och försök komma fram till gemensamma beslut”.

Radarpotten

Är du mellan 16 och 21 år kan du också söka pengar från Radarpotten. Kontakta personalen på Radar72 för mer information.

Så startade Radar72

Göteborgs politiker beslutade år 2000 att göra en särskild satsning på ungdomar i åldern 16 till 20 år. Anledningarna till satsningen var många men särskilt brandkatastrofen i Backa bidrog till att politikerna insåg att väldigt lite gjordes för de lite äldre ungdomarna. Meningen med satsningen är att vuxna tillsammans med unga ska skapa aktiviteter och mötesplatser för 16 till 20-åringar. Radar öppnades 2003.