Sök pengar för dina projekt

Har du en idé? Ett event, en konsert, en turnering eller kanske ett större projekt för fler? Hos oss kan du söka pengar för det lilla eller det stora.

Ungdomssatsningen Hisingen stöttar dig som vill skapa aktiviteter och projekt för vår målgrupp och det gäller även ekonomiskt stöd. Vi arbetar med enskilda personer, föreningar och organisationer.

Tänk på att chanserna att få ekonomiskt stöd ökar om du arbetar aktivt med integration, mångfald, tillgänglighet, jämställdhet och delaktighet.

Alla projekt/event som får ekonomiskt stöd från Ungdomssatsningen Hisingen ska vara alkohol- och drogfria.

Kontakta oss och berätta vad du vill, så tittar vi tillsammans på hur vi kan lösa det. För att ansöka om pengar finns en ansökningsblankett längre ner på sidan.

När projektet eller evenemanget är genomfört ska en utvärdering göras. Utvärderingsblanketten hittar du längre ner på sidan.

Frågor och svar

Vem kan söka pengar från Ungdomssatsningen Hisingen?

Alla ungdomar från 16 år som har en koppling till Hisingen kan söka, men även du som jobbar med denna grupp.

Vad kan jag söka pengar för?

Projekt, event, föreläsningar, inspirationsdagar med mera. Vi älskar idéer och engagemang och diskuterar gärna din ansökan med dig. Vi har Hisingen och lärprocesser i fokus.

Hur mycket pengar kan jag söka?

Hur mycket som helst men vi kanske inte kan bevilja allt. Vi ser helst att pengar och samarbeten söks på flera håll.

Hur långt i förväg måste jag skicka in ansökan?

Helst en månad.

Hur lång tid tar beslutet?

Vi brukar räkna med två–fyra veckor innan beslut, men små summor kan vi oftast besluta om snabbare.

Vad kan jag få hjälp med?

Du kan söka pengar, få hjälp med kontakter, nätverk och marknadsföring, hitta och låna lokaler, utveckla dina idéer med mera.

Kan jag träffa er personligen?

Absolut! Vi jobbar för dig. Hör av dig så bokar vi ett möte.

Hur utvärderar jag mitt projekt/event?

Du kommer att få en utvärderingsblankett med e-post från oss. Den finns också att ladda ner här på sidan.

Vill ni ha in dokumentation eller annat material?

Vi är intresserade av till exempel tidningsartiklar, foton, affischer, Facebooksida och liknande dokumentation. Vi måste spara allt som Ungdomssatsningen Hisingen har sitt namn på. Fråga oss om du är osäker.

Hur visar jag mitt samarbete med Ungdomssatsningen Hisingen?

Du kommer att få vår logga och annan information du behöver.

Kan jag söka pengar från er flera gånger?

Ja, men vi finansierar inte löpande verksamhet. Projekt som inte lämnar in utvärdering kan heller inte få pengar igen.