Om Ungdomssatsningen Hisingen

Vi är en del av Ungdomssatsningen Göteborg och vi finns till för ungdomar från 16 år. Vi arbetar med fritid av och för ungdomarna som finns på Hisingen.

Ungdomssatsningen Hisingen arbetar med att bygga ett nätverk för ungdomsverksamhet över Hisingen och resten av Göteborg. Vi kan hjälpa ungdomar att hitta intressanta verksamheter och föreningar eller stötta dem i att starta egna aktiviteter och projekt. Ungdomar och ungdomsverksamheter kan även söka pengar från oss för att genomföra projekt och event.

Ungdomssatsningen Hisingen har kontor på Mötesplats Lundby, men verkar i alla stadsdelar på Hisingen.

Ungdomssatsningen Hisingen finns även på Facebook.