Unga skräpplockare som deltar i Vi Håller Rent. Foto: Malin Albrektsson

Vi Håller Rent

2018 byter Förskolornas och skolornas vårstädning namn till Vi Håller Rent. Namnbytet görs för att förtydliga att projektet är en del av Håll Sverige Rents Vi Håller Rent-kampanj. Det är alltså samma projekt som tidigare, det enda som förändrats är namnet. Under vårterminen, och särskilt i april månad, står nedskräpning, källsortering, återvinning, återanvändning och miljö på schemat för Göteborgs barn och unga. Målet är hållbara attityder som håller livet ut. Att utbilda en ny generation klimatsmarta medborgare är en strategi i Göteborgs Stads Klimatstrategiska program.

Vi vill att nedskräpningen i Göteborg ska minska. Förskolan och skolan har här en viktig roll i arbetet med attityder till nedskräpning. Vi Håller Rent ingår i Trygg, vacker stad-projektet Hållbar ren stad.

En hållbar attityd mot nedskräpning

Syftet med Vi Håller Rent är att tidigt skapa goda och hållbara attityder hos barn och unga kring nedskräpning, källsortering och sin närmiljö samt att öka förståelsen för vad nedskräpning innebär för samhället. Det pedagogiska momentet blir  kopplingen mellan vad barnen och eleverna har pratat om och lärt sig för att sedan ge sig ut och plocka skräp. Till sin hjälp i arbetet får alla pedagoger i skolorna och förskolorna en särskild lärarhandledning. Barnen och ungdomarna lär sig tidigt att göra rätt, och kan föra kunskapen vidare. För att förtydliga den pedagogiska delen av projektet startade 2009 en tävling där det goda arbetssättet premieras.

Vi Håller Rent är en viktig del av Trygg, vacker stads kampanj mot nedskräpning, som har devisen "Var rädd om Göteborg – TÄNK på var du slänger ditt skräp". Vi Håller Rent är i dag Göteborgs Stads största enskilda städaktivitet och en starkt bidragande orsak till att Göteborg fyra år i rad, 2010–2013, vann utmärkelsen Årets Håll Sverige Rent-kommun. 2017 var Göteborg den kommun i landet med flest antal deltagare i Vi Håller Rent med nästan 65 000 deltagare.

Under rubriken Vi Håller Rent hittar du material och information inför städningen.

Projektet arrangeras i samarbete med Håll Sverige Rent, park- och naturförvaltningen Slottsskogen, Förvaltnings AB Framtiden och Liseberg, och är en del av kampanjen Håll Sverige Rents kampanj med samma namn. Du hittar mer information om Vi Håller Rent på Håll Sverige Rents webbplats.

                                            

Projektledare:
Mathias Stenback
E-post: mathias.stenback@ponf.goteborg.se
Tele: 0739-10 27 02