Unga städare som deltar i förskolornas och skolornas vårstädning. Foto: Maria Börgeson

Förskolornas och skolornas vårstädning

Under april månad står källsortering, miljö och nedskräpning på schemat för Göteborgs barn och unga. Målet är hållbara attityder som håller livet ut. Att utbilda en ny generation klimatsmarta medborgare är en strategi i Göteborgs Stads Klimatstrategiska program.

Vi vill att nedskräpningen i Göteborg ska minska. Förskolan och skolan har här en viktig roll i arbetet med attityder till nedskräpning. Förskolornas och skolornas vårstädning ingår i projektet Hållbar ren stad.

En hållbar attityd mot nedskräpning

Syftet med Förskolornas och skolornas vårstädning är att tidigt skapa goda och hållbara attityder hos barn och unga kring nedskräpning, källsortering och sin närmiljö samt att öka förståelsen för vad nedskräpning innebär för samhället. Det pedagogiska momentet blir  kopplingen mellan vad barnen och eleverna har pratat om och lärt sig för att sedan ge sig ut och plocka skräp. Till sin hjälp i arbetet får alla pedagoger i skolorna och förskolorna en särskild lärarhandledning. Barnen och ungdomarna lär sig tidigt att göra rätt, och kan föra kunskapen vidare. För att förtydliga den pedagogiska delen av projektet startade 2009 en tävling där det goda arbetssättet premieras.

Vårstädningen är ett inslag i kampanjen mot nedskräpning – Var rädd om Göteborg – TÄNK på var du slänger ditt skräp. Förskolornas och skolornas vårstädning är idag Göteborgs i särklass största enskilda städaktivitet och en starkt bidragande orsak till att Göteborg fyra år i rad, 2010–2013, vann utmärkelsen Årets Håll Sverige Rent-kommun.

Under rubriken Förskolornas och skolornas vårstädning hittar du material och information inför städningen.

Förskolornas och skolornas vårstädning arrangeras i samarbete med Håll Sverige Rent, park- och naturförvaltningen Slottsskogen, Förvaltnings AB Framtiden och Liseberg, och är en del av kampanjen Håll Sverige Rents kampanj Vi Håller Rent. Du hittar mer information om Vi Håller Rent på Håll Sverige Rents webbplats.

                                            

Projektledare:
Mathias Stenback
E-post: mathias.stenback@ponf.goteborg.se
Tele: 0739-10 27 02