Vårblommorna och pyntet i Brunnsparken är ett samverkansprojekt mellan Trygg, vacker stad och fastighetsägarna runt Brunnsparken. Läs mer under "Aktuellt". Foto: Frida Nilsson

Trygg, vacker stad

Trygg, vacker stad är en samverkansplattform för att uppnå ökad kvalité, som ger ett mervärde för göteborgarna i det offentliga rummet. Trygg, vacker stad samverkar med såväl kommunala förvaltningar och bolag som privata aktörer. Trygg, vacker stad erhåller medel från kommunfullmäktige för att samordna arbetet, som bedrivs i projektform. Alla projekt genomförs i samverkan. Park- och naturnämnden, trafiknämnden och byggnadsnämnden har ett gemensamt ansvar för verksamhetens mål och riktlinjer. Park- och naturförvaltningen samordnar Trygg, vacker stad.

Aktuellt

 • Vårfint i Brunnsparken

  Publicerad 13 april 2017

  Från den 10 april och tre veckor framåt finns blomsterurnor med tulpaner, påskliljor och färgglatt påskpynt utplacerade i Brunnsparken. Pyntet består av små bitar av tyll som på håll liknar fjädrar men alltså är tyg.

 • Helhetssyn i Göteborgs Stads nya policy för träd

  Publicerad 07 juli 2016

  Göteborgs Stad har en ny trädpolicy; ”Stadens träd – policy för park- och gatuträd i Göteborg”, som är en del i den samlade policyn för Göteborgs stadsmiljö.

 • Ljuset i tunneln mot ett tryggare Biskopsgården

  Publicerad 02 juni 2016

  Platserna kring Väderilsgatans och Önskevädersgatans hållplatser har pekats ut som särskilt otrygga av de boende i Biskopsgården. Nu har entréer och stråk förbättrats och gångtunneln vid Önskevädersgatans hållplats rustats upp med konst och ljus.

Se allt inom aktuellt
Kompletterande innehåll
${loading}