Under 2018 kommer Trygg, vacker stad att sätta upp ytterligare 30 fimpomater för att försöka minska antalet fimpar på gatan. Läs mer under rubriken Städkampanjer. Foto: Mathias Stenback

Trygg, vacker stad

Trygg, vacker stad är en samverkansorganisation med syfte att skapa tryggare och vackrare platser i staden genom åtgärder i den fysiska miljön. Park- och naturnämnden, trafiknämnden och byggnadsnämnden har ett gemensamt ansvar för verksamhetens mål och riktlinjer och arbetet bedrivs i projektform med projektledare från trafikkontoret, stadsbyggnadskontoret och park- och naturförvaltningen. Trygg, vacker stad samverkar också med andra förvaltningar, kommunala bolag, enskilda organisationer och privata aktörer. Trygg, vacker stad erhåller medel från kommunfullmäktige för att samordna arbetet och alla projekt genomförs i samverkan. Trygg, vacker stad samordnas av park- och naturförvaltningen.

Aktuellt

  • Elskåp blev flerfamiljshus i Brunnsparken

    Publicerad 20 april 2018

    För att öka tryggheten och trivseln i Brunnsparken driver Trygg, vacker stad i samarbete med fastighetsägare i centrum och Innerstaden Göteborg ett projekt kallat Platsskapande aktiviteter i Brunnsparken. I det senaste projektet har några elskåp smyckats om till flerfamiljshus.

Se allt inom aktuellt
Kompletterande innehåll
${loading}