Startsidebild, beskrivning och kontaktuppgiftspuff för startsidan

Åtgärder
Den 3 juni invigdes Önskevädersgatans tunnel i Biskopsgården som rustats med konst och ljus. Läs mer under Aktuellt längre ner på sidan. Foto: Mathias Stenback

Trygg, vacker stad

Trygg, vacker stad är en samverkansplattform för att uppnå ökad kvalité, som ger ett mervärde för göteborgarna i det offentliga rummet. Trygg, vacker stad samverkar med såväl kommunala förvaltningar och bolag som privata aktörer. Trygg, vacker stad erhåller medel från kommunfullmäktige för att samordna arbetet, som bedrivs i projektform. Alla projekt genomförs i samverkan. Park- och naturnämnden, trafiknämnden och byggnadsnämnden har ett gemensamt ansvar för verksamhetens mål och riktlinjer. Park- och naturförvaltningen samordnar Trygg, vacker stad.

Aktuellt

 • Helhetssyn i Göteborgs Stads nya policy för träd

  Publicerad 07 juli 2016

  Göteborgs Stad har en ny trädpolicy; ”Stadens träd – policy för park- och gatuträd i Göteborg”, som är en del i den samlade policyn för Göteborgs stadsmiljö.

 • Kreativt om miljö- och klimatutmaningar i årets skolstädningstävling

  Publicerad 10 juni 2016

  Tävlingen i projektet Förskolornas och skolornas vårstädning har fått sina värdiga vinnare. I årets tävling deltog över 200 grupper och klasser från hela Göteborg med många kreativa och fantasifulla bidrag.

 • Ljuset i tunneln mot ett tryggare Biskopsgården

  Publicerad 02 juni 2016

  Platserna kring Väderilsgatans och Önskevädersgatans hållplatser har pekats ut som särskilt otrygga av de boende i Biskopsgården. Nu har entréer och stråk förbättrats och gångtunneln vid Önskevädersgatans hållplats rustats upp med konst och ljus.

Se allt inom aktuellt
Kompletterande innehåll
${loading}