Även i år har tre gator i innerstaden fått så kallade p-parker, som bjuder in till avkoppling i det gröna, mitt i stadsvimlet. En av dem står på Norra Hamngatan. Foto: Trygg, vacker stad

Trygg, vacker stad

Trygg, vacker stad är en samverkansorganisation med syfte att skapa tryggare och vackrare platser i staden genom åtgärder i den fysiska miljön. Park- och naturnämnden, trafiknämnden och byggnadsnämnden har ett gemensamt ansvar för verksamhetens mål och riktlinjer och arbetet bedrivs i projektform med projektledare från trafikkontoret, stadsbyggnadskontoret och park- och naturförvaltningen. Trygg, vacker stad samverkar också med andra förvaltningar, kommunala bolag, enskilda organisationer och privata aktörer. Trygg, vacker stad erhåller medel från kommunfullmäktige för att samordna arbetet och alla projekt genomförs i samverkan. Trygg, vacker stad samordnas av park- och naturförvaltningen.

Aktuellt

  • Fästningsstaden skapar testbädd vid Kungstorget

    Publicerad 11 september 2018

    Under 2018 kommer gestaltningsprinciper, som bygger på handlingsprogrammet Göteborg förstärkt: Fästningsstaden, att tas fram och testas i projektet Fästningsstaden.

  • Göteborg världsmästare i nudging

    Publicerad 27 juni 2018

    För att försöka minska antalet fimpar på gatan genomförde Trygg, vacker stad ett nudgingprojekt sommaren 2017. Skyltar med duvor som uppmanade rökarna att fimpa i askkoppen visade sig ha stor effekt. Nu har kampanjen utsetts som vinnare i Nudge Awards, som även kallas VM i nudging.

Se allt inom aktuellt
Kompletterande innehåll
${loading}