Startsidebild, beskrivning och kontaktuppgiftspuff för startsidan

Åtgärder
Unga stadsutvecklarna Mohammed Smesem, Malek Mustafa, Gabriella Melhi och Noor Khalid i Angered tar det första spadtaget för "Youngered", en ny mötesplats de varit med och utvecklat. Läs mer under "Aktuellt". Foto: Aksel Bjerva

Trygg, vacker stad

Trygg, vacker stad är en samverkansplattform för att uppnå ökad kvalité, som ger ett mervärde för göteborgarna i det offentliga rummet. Trygg, vacker stad samverkar med såväl kommunala förvaltningar och bolag som privata aktörer. Trygg, vacker stad erhåller medel från kommunfullmäktige för att samordna arbetet, som bedrivs i projektform. Alla projekt genomförs i samverkan. Park- och naturnämnden, trafiknämnden och byggnadsnämnden har ett gemensamt ansvar för verksamhetens mål och riktlinjer. Park- och naturförvaltningen samordnar Trygg, vacker stad.

Aktuellt

 • Nu bygger vi nya "Youngered"

  Publicerad 31 oktober 2016

  Den nya mötesplatsen ”Youngered” har tagits fram tillsammans med unga stadsutvecklare i Angered, och ska även koppla samman Angered arena och centrum. Arbetet beräknas pågå till och med december 2016.

 • Helhetssyn i Göteborgs Stads nya policy för träd

  Publicerad 07 juli 2016

  Göteborgs Stad har en ny trädpolicy; ”Stadens träd – policy för park- och gatuträd i Göteborg”, som är en del i den samlade policyn för Göteborgs stadsmiljö.

 • Ljuset i tunneln mot ett tryggare Biskopsgården

  Publicerad 02 juni 2016

  Platserna kring Väderilsgatans och Önskevädersgatans hållplatser har pekats ut som särskilt otrygga av de boende i Biskopsgården. Nu har entréer och stråk förbättrats och gångtunneln vid Önskevädersgatans hållplats rustats upp med konst och ljus.

Se allt inom aktuellt
Kompletterande innehåll
${loading}