Foto: Lo Birgersson

Vår skola

Välkommen till Toleredsskolan. Här går cirka 600 elever i åldrarna 6 till 15 år i både grundskola och grundsärskola. Fritidshem finns också på skolan.

Året ditt barn fyller sex år börjar hen förskoleklass. Utbildningen i förskoleklass ska stimulera utveckling och lärande och förbereda eleverna för fortsatt utbildningLokaler och omgivningar

Toleredsskolan, byggd 1953, ligger på centrala Hisingen i ett lugnt bostadsområde med närhet till flera grönområden. På vår skolgård har vi sedan 2013 en populär multiarena som används av eleverna under raster och gymnastik- lektioner. Vi är stolta över vårt fina, nya bibliotek. Här finns gott om böcker för lässugna i alla åldrar. För våra äldre elever har vi också ett välbesökt elevkafé, som drivs av vår skolvärd. I kaféet träffas man på rasterna för att umgås, spela spel och fika. På morgonen finns möjlighet att köpa frukost i kaféet.

Årskurser och elever

I verksamheten finns grundskola F-9, särskola och fritidshem. I årskurs 7 tar vi emot elever från områdets övriga F-6 skolor och då bildar vi nya klasser. Detta bidrar till en miljö som upplevs stimulerande och viktig både av elever och av personal.

Förskoleklass

Året ditt barn fyller sex år börjar hen förskoleklass. Utbildningen i förskoleklass ska stimulera utveckling och lärande och förbereda eleverna för fortsatt utbildning. I våra två förskoleklasser går ca 45 elever. I varje klass arbetar två pedagoger. Förskoleklassen ska fungera som en bro mellan förskolan och skolan och förskoleklassen kännetecknas av en kombination mellan skolformernas olika arbetssätt och pedagogik.

Vårt arbetssätt

Vi arbetar med fokus på både kunskapsutveckling och social utveckling. Vi arbetar utifrån ett helhetstänkande kring eleverna där alla ämnen är lika viktiga och nödvändiga, såväl de teoretiska som praktiska och estetiska.

Särskola

På Tolereds grundsärskola går cirka 30 elever från årskurs ett till nio fördelade på sex klasser. På Tolereds särskola går cirka 30 elever från årskurs ett till nio fördelade på fyra klasser. Klicka på rubriken Särskola för mer information om Toleredsskolans särskola.

 

Intresseanmälan till Toleredsskolan