Sjukanmälan och ledighet

Här hittar du information om hur du som vårdnadshavare sjukanmäler ditt barn och ansöker om ledighet.

Sjukanmälan

Vårdnadshavare anmäler sjukfrånvaro via Hjärntorget. Anmälan görs helst innan skoldagens start.

Ansök om ledighet

Enligt skollagen har elever närvaroplikt samtliga skoldagar under läsåret. En elev i grundskolan eller grundsärskolan kan få ledigt en kortare tid, för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl kan eleven få vara ledig en längre tid. Det är skolans rektor som beviljar ledighet. Som vårdnadshavare har du ansvar för att ditt barn tar igen kursmoment som missas under ledigheten.