Foto: Erlend Nyheim

Kurser

Möt andra deltagare på studiecirklar och kurser i Språkvän/Flyktingguide! Hos oss möts människor som kanske inte skulle mötas annars. I våra studiecirklar och kurser sker det kring en aktivitet och ett gemensamt intresse i gruppen. Som vanligt kan du anmäla dig ensam eller med eventuell matchning/kontakt.

Viktigt att veta om studiecirklarna: 

Vem kan anmäla sig?

Vissa kurser kan endast sökas om du deltar i Språkvän/Flyktingguide Göteborg eller läser samhällsorienteringskursen om Sverige (på Integrationscentrum Göteborg). Detta gäller till exempel cykelkursen. OBS: anmälningskriterierna eller vem som kan anmäla sig till de olika kurserna varierar, läs dem noggrant.

Hur många kan man välja?

Du får välja maximalt fem (5) studiecirklar, vill du anmäla dig till fler måste du prata med oss.

När börjar kursen/cirkeln? 

Alltid sena eftermiddagar/helger. Cykelkursen, Café Zahra samt hjärt- och lungräddning startar varje termin. Övriga aktiviteter startar i mån av resurser och deltagare (vi startar dem ibland i egen regi, ibland genom samarrangemang och samarbete med andra).   

Vad kostar det?

Aktiviteterna är frivilliga och, i princip, gratis, men för vissa aktiviteter gäller detta:
- du betalar egenavgift för material (tex. maten i matkursen),
- du lämnar/ deponerar pengar som du får tillbaka om du har godkänd närvaro på minst 70%,
- endast kvinnor kan delta (Café Zahra) eller endast nybörjare (cykelkursen).

Väntetiden, kön, varierar stort...

Väntetiden varierar stort (med våra resurser och antal anmälda). Om det blir stort intresse till någon av kurserna, kan de som anmäler sig tillsammans med sin matchning/ kontakt ha förtur (nyanländ-etablerad). 

Vill du bli frivilligledare, medhjälpare?

Du kan även anmäla dig som frivillig cirkelledare eller frivillig medhjälpare för vissa av våra studiecirklar. Ring oss för mer information om du är intresserad. 

Vad syftar aktiviteterna till?

Liksom alla våra aktiviteter syftar även studiecirklarna till integration och inkludering, samhörighet och ömsesidig delaktighet.

Kurser, studiecirklar - utbud och information