Mentorprogrammet Universitetsvän öppnar nya möjligheter

Mentorprogrammet Universitetsvän är ett samarbete mellan Göteborgs Universitet, Göta studentkår och Språkvän/Flyktingguide.

Genom samarbetet, som är en testpilot, matchas aktiva studenter med nyanlända göteborgare. Programmet har rönt stort intresse från såväl aktiva studenter som nyanlända göteborgare med sikte på högre studier.

I det planerade upplägget kommer mentorerna och adepterna att få en introduktionsutbildning samt mötas på tre gruppträffar. Tanken är att mentorprogrammet ska vara både roligt och nyttigt för deltagarna, och innebära ett ömsesidigt lärande för mentorerna och adepterna där man tar del av varandras erfarenheter och kunskaper från olika länder.

Läs resten av artikeln på Göteborgs Universitets Studentportal!