Foto: Peter Svenson

Studiehandledning

Om en elev har bristande kunskaper i svenska och riskerar att inte klara skolans mål, kan han eller hon få studiehandledning på sitt modersmål.

En elev som inte klarar att följa undervisningen på svenska har rätt att få stöd i form av studiehandledning på sitt modersmål om hon eller han riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås i ett eller flera ämnen. En framgångsfaktor för studiehandledning på modersmålet är en nära samverkan mellan studiehandledare, elevens lärare, övriga berörda professioner på skolan samt vårdnadshavare

Studiehandledningen ges på elevens modersmål eller på tidigare undervisningsspråk.

Det är rektor som ansvarar för att eleven får studiehandledning.

Läs mer på skolverkets hemsida:

http://www.skolverket.se/studiehandledning