Foto: Nenad Pejic

Språkcentrum erbjuder:

  • Kvalitativ undervisning och studiehandledning i mer än 70 språk
  • Stor flexibilitet för att på bästa sätt möta upp individuella behov inklusive nätbaserade lösningar
  • Insatser inriktade på att stärka både elevens ämnesspråk och vardagsspråk
  • Goda och väletablerade kontakter med skolorna i Göteborgsregionen

Språkcentrum har lång erfarenhet av att arbeta med studiehandledning. Vår kompetensutveckling vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i
samverkan med universitet och högskolor nationellt och internationellt.