Foto: Lo Birgersson

Modersmålsstöd

Modersmålsstöd kan erbjudas för barn i förskola och förskoleklass. Barnet får då hjälp att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.

Enligt Skollagen  9 Kap 10 § ska förskoleklassen medverka till att elever med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.

Anmälan till modersmålsstöd görs på barnets förskola och beslutas av förskolechef.

Läs mer på skolverkets hemsida:

http://www.skolverket.se/modersmalsstod