Fotograf: Peter Svenson

Modersmål

Modersmålsundervisning innebär att en elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om eleven har grundläggande kunskaper i språket och att det är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.

Rätten till modersmålsundervisning är reglerad i skollagen och skolförordningen för grundskola och gymnasium.

Skollag (2010:800) 10 Kap 7 §
"En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om
1. språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och
2. eleven har grundläggande kunskaper i språket."

Elever som talar ett av de nationella minoritetsspråken har rätt till modersmålsundervisning även om det inte är ett levande språk i hemmet.
Nationella minoritetsspråk är samiska, tornedalsfinska, finska, romani, chib och jiddisch.

Adoptivbarn, som har grundläggande kunskaper i språket, är berättigade till modersmålsundervisning även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.

En elev kan bara få modersmålsundervisning i ett språk i taget.


Anmälan till modersmålsundervisning görs på barnets skola och beslutas av rektor.

Läs mer på skolverkets hemsida:

http://www.skolverket.se/modersmal