Foto: Skolverket

Minoritetsspråk

Om ditt barn tillhör någon av de nationella minoriteterna (judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar) har hon/han/hen utökad rätt till undervisning i modersmål.

De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. 

Elever, som tillhör någon av de nationella minoriteterna, har rätt till modersmålsundervisning även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Eleven behöver inte heller ha grundläggande kunskaper i språket.
Undervisning i ett nationellt minoritetsspråk ska erbjudas även om det bara är en elev som vill läsa språket i kommunen. 
 

Anmälan till modersmålsundervisning görs på barnets skola och beslutas av rektor.

Läs mer på Skolverkets hemsida:

http://www.skolverket.se/minoritetssprak