Foto: Nenad Pejic

Fjärrundervisning

Fjärr- eller distansundervisning möjliggör för grundskole- och gymnasieelever som bor i kommuner utan tillgång till modersmålslärare att få modersmålsundervisning eller studiehandledning. Även elever i Göteborgs kommun kan få undervisning på distans.

För mer information kontakta Atila Soydan på Språkcentrum.

Telefon:031-367 04 62

E-post: atila.soydan@educ.goteborg.se

Klicka på länken nedan för mer information:

Fjärrundervisning