Språkcentrum samarbetar med övriga Europa

Här kommer länken till EU-rapporten.

Vårt nätverksamarbete med övriga Europa fortsätter.

Rapporten från år 2015 har publicerats.

http://ec.europa.eu/languages/library/studies/multilingual-classroom_en.pdf