Foto: pixabay.com

Språkcentrum - flerspråkighet och undervisning

På Språkcentrum finns cirka 300 modersmålslärare som tillsammans undervisar i mer än 70 språk. Vi ger modersmålsstöd, modersmålsundervisning och studiehandledning åt ungefär 13 000 barn och elever från förskola till gymnasium i hela Göteborg och i kranskommunerna.

Aktuellt

Se allt inom aktuellt
Kompletterande innehåll
${loading}