Foto: Joanna Klasén

Slottsskogsvallen 2021

Slottsskogsvallens idrottscentrum rustas upp och utvecklas inför Göteborgs 400-årsjubileum år 2021. Fyra arkitektteam har skissat på hur Slottsskogsvallens entrépark ska bli en attraktiv aktivitetspark där alla göteborgare känner sig välkomna. Nu har du chans att se förslagen och tycka till om dem!

Hur ska Slottsskogsvallens entrépark se ut år 2021?

Nu finns det fyra arkitektförslag på hur Slottsskogsvallens entrépark ska bli en attraktiv aktivitetspark där alla göteborgare känner sig välkomna. Slottsskogsvallsområdet ska bli en mötesplats för aktivitet och evenemang. Arkitektteamen har därför inte bara visat på hur entréparken kan rustas upp utan har också gett förslag på nya inslag som kan göra parken till en plats för spontana aktiviteter.

Se förslagen på webben, Stadsmuseet eller vid Slottsskogsvallen

Alla förslag och mer information om tävlingen finns på stadsutveckling.goteborg.se/slottsskogsvallen. 21 december - 5 mars kan du också se förslagen i Stadsmuseets foajé och i entrén till vårt gym på Slottsskogsvallens idrottscentrum. Både på webbsidan och vid de fysiska utställningarna finns chans att tycka till om förslagen fram till och med söndag den 28 januari.

En jury fattar beslut om vinnare

Det är idrotts- och föreningsförvaltningen som håller i arkitekttävlingen och upprustningen av entréparken. En sakkunnig jury bestående av representanter från Göteborgs Stad och Sveriges Arkitekter tar del av alla synpunkter och fattar beslut om vinnare. Efter det får vinnande team i uppdrag att rita klart sitt förslag och ta fram bygghandlingar. Målet är att parken ska vara helt klar till Göteborgs 400-årsjubileum 2021.

 

Upprustning inför 2021

Slottsskogsvallen byggdes inför stadens 300-årsjubileum och 2021 firar staden 400 år. Därför pågår nu ett arbete med att utveckla och rusta upp området till en attraktiv mötesplats för aktivitet, evenemang och idrott.

Upprustningen rör:

  • Dalen (utegym, grusplaner för arrangemang som exempelvis bagageloppis och cirkus)
  • Slottsskogsvallen
  • Entréparken (området utanför Slottsskogsvallens huvudentré och fram till Margretebergsgatan)
  • Anläggningsområdet (bland annat ishallar och friidrottshallar)

Ett grönare och skönare Dalen med nytt utegym

Här har vi skapat en grön mötesplats som en del av Slottsskogen. Området fortsätter att vara en öppen plats för spontana aktiviteter och arrangemang, men har fått en trevligare utformning med mer träd, blommor och sittplatser. Det har blivit enklare att använda området för arrangemang och evenemangsparkering, bland annat med förbättrade markförhållanden, belysning och tillgång till vatten och el.

På området finns dessutom ett nytt utegym, ett så kallat stockgym i trä, med många olika stationer.

Slottsskogsvallen renoveras

Under 2015 genomfördes omfattande underhållsarbeten av Slottsskogsvallen. Läktaren renoverades och de fyra tornen fick en utvändig uppfräschning och rätades upp eftersom de börjat luta. Dessutom fick det stora tornet en invändig upprustning för att passa dagens behov och fungera som mediacentral för stora och små evenemang.

Under 2017 pågår ett arbete med att rusta upp och byta ut muren och smidesstaketet.

 

Ny ishall och sporthall

Idrotts- och föreningsförvaltningen har föreslagit att ishallen Slottsskogsrinken ska ersättas med en ishall i anslutning till Frölundaborgs isstadion samt att sporthallen Slottsskogshallen ersätts inom området. I samband med detta bör utomhusmiljön upprustas. Under hösten 2016 påbörjade det kommunala fastighetsbolaget Higab en förstudie av ishallen. Ambitionen för området är att skapa mer utrymme för idrott och aktivitet, både i och utanför områdets anläggningar.

Bakgrund

Processen med att ta fram en plan för hur Slottsskogens idrottscentrum ska utvecklas har skett i olika etapper. Sommaren 2013 presenterade idrotts- och föreningsförvaltningen en idéstudie med övergripande utvecklingsförslag för området. Därefter har arbetet har skett i dialog med göteborgarna och de aktörer som använder området. Syftet har varit att få in synpunkter på hur området fungerar idag och förslag på vad man vill göra i området i framtiden.

Idéstudie för Slottsskogsvallsområdet

Hösten 2013 arrangerades ett dialogforum där göteborgarna fick lämna synpunkter. I samband med detta ordnades en utställning med skissförslag på hur nya anläggningar och entréer kan placeras och hur utemiljön kan utvecklas. Deltagarna fick även komma med synpunkter och rösta på vilken aktivitet de vill utöva i området framöver.

Sammanställning av dialogforum

Remissvar på dialogforum

Förslag på utveckling av Slottsskogsvallsområdet

Har du frågor?

Kontakta Axel Petersson, utvecklingsledare stadsplanering
Telefon: 031-368 20 88
E-post: axel.peterson@ioff.goteborg.se